Ured za reviziju institucija

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Кабинет генералног ревизора
Име Позиција Емаил
Хрвоје Твртковић Генерални ревизор   htvrtkovic@revizija.gov.ba
Неџад Хајтић Замјеник генералног ревизора   nhajtic@revizija.gov.ba
Неда Мочевић Замјеница генералног ревизора   nmocevic@revizija.gov.ba
Ивона Криштић Шеф кабинета   izekic@revizija.gov.ba
Јасмин Пилица Координатор за правна питања у ревизији   jpilica@revizija.gov.ba
Садмир Тескереџић Самостални ревизор за правну подршку у ревизији   steskeredzic@revizija.gov.ba
Јована Јошило Самостални ревизор за правну подршку у ревизији   jjosilo@revizija.gov.ba
Нермина Нукић Административни техничар   nukicn@revizija.gov.ba
Одсјек за међународну сарадњу и односе с јавношћу
Име Позиција Емаил
Јасмина Галијашевић Шеф Одсјека за међународну сарадњу и односе с јавношћу   jgalijasevic@revizija.gov.ba
Сенаида Пипић Стручни сарадник за информативно-аналитичке послове   spipic@reviizja.gov.ba
Одсјек за ИТ послове
Име Позиција Емаил
Славиша Вуковић Шеф Одсјека за ИТ послове   svukovic@revizija.gov.ba
Нерман Велић Самостални ИТ ревизор   nvelic@revizija.gov.ba
Одјељење за развој, методологију и контролу квалитета финансијске ревизије
Име Позиција Емаил
Мирсада Сијамић Руководилац Одјељења за развој, методологију и контролу квалитета ревизије   msijamic@revizija.gov.ba
Наташа Тимотија Виши ревизор за послове контроле квалитета   natasat@revizija.gov.ba
Фатима Механовић Виши ревизор за послове контроле квалитета   fmehanovic@revizija.gov.ba
Одјељења за финансијску ревизију
Име Позиција Емаил
Сњежана Баштинац Руководилац Одјељења III за финансијску ревизију   sbastinac@revizija.gov.ba
Нермин Хамзагић Руководилац Одјељења II за финансијску ревизију   nhamzagic@revizija.gov.ba
Данијел Јозић Руководилац Одјељења I за финансијску ревизију   djozic@revizija.gov.ba
Наташа Авдаловић Виши ревизор за финансијску ревизију   navdalovic@revizija.gov.ba
Нада Лацо Виши ревизор за финансијску ревизију   nlaco@revizija.gov.ba
Наташа Павловић Виши ревизор за финансијску ревизију   npavlovic@revizija.gov.ba
Енес Алић Виши ревизор за финансијску ревизију   ealic@revizija.gov.ba
Невена Бугарин Виши ревизор за финансијску ревизију   nbugarin@revizija.gov.ba
Сеида Капо Виши ревизор за финансијску ревизију   skapo@revizija.gov.ba
Осман Паћука Самостални ревизор за финансијску ревизију   opacuka@revizija.gov.ba
Ивана Јурчевић Самостални ревизор за финансијску ревизију   ivujevic@revizija.gov.ba
Аниса Јусић Самостални ревизор за финансијску ревизију   ajusic@revizija.gov.ba
Азра Хусић Самостални ревизор за финансијску ревизију   ahusic@revizija.gov.ba
Лутвија Шрндић Самостални ревизор за финансијску ревизију   lsrndic@revizija.gov.ba
Ивона Беус Самостални ревизор за финансијску ревизију   ikozar@revizija.gov.ba
Аднан Мухаремагић Самостални ревизор за финансијску ревизију   amuharemagic@revizija.gov.ba
Срђан Крајишник Самостални ревизор за финансијску ревизију   skrajisnik@revizija.gov.ba
Жељко Ћавар Самостални ревизор за финансијску ревизију   mcavar@revizija.gov.ba
Невена Кењић Самостални ревизор за финансијску ревизију   nkenjic@revizija.gov.ba
Аида Селимовић Самостални ревизор за финансијску ревизију   aselimovic@reviizja.gov.ba
Хелена Грбовац Млађи ревизор за финансијску ревизију   hgrbavac@revizija.gov.ba
Енис Мусић Млађи ревизор за финансијску ревизију   emusic@revizija.gov.ba
Армин Кораћ Млађи ревизор за финансијску ревизију   akorac@revizija.gov.ba
Марко Сикима Млађи ревизор за финансијску ревизију   msikima@revizija.gov.ba
Дарија Дандић Млађи ревизор за финансијску ревизију   ddandic@revizija.gov.ba
Невена Бућо Млађи ревизор за финансијску ревизију   nbuco@revizija.gov.ba
Ана Рајић Помоћни ревизор за финансијску ревизију   arajic@revizija.gov.ba
Одјељење за ревизију учинка
Име Позиција Емаил
Данијел Чоло Руководилац Одјељења за ревизију учинка   dcolo@revizija.gov.ba
Јелена Андрић Виши ревизор за ревизију учинка   jandric@revizija.gov.ba
Елдина Плехо Виши ревизор за ревизију учинка   epleho@revizija.gov.ba
Магдалена Пејак Виши ревизор за ревизију учинка   mpejak@revizija.gov.ba
Даворка Лучић Самостални ревизор за ревизију учинка   dlucic@revizija.gov.ba
Јасмина Зуко Самостални ревизор за ревизију учинка   jokanovic@revizija.gov.ba
Драгана Божовић Самостални ревизор за ревизију учинка   dbozovic@revizija.gov.ba
Милан Миловић Самостални ревизор за ревизију учинка   mmilovic@revizija.gov.ba
Одјељење за контролу квалитета, методологију и планирање ревизије учинка
Име Позиција Емаил
Радивоје Јеремић Руководилац Одјељења за контролу квалитета, методологију и планирање ревизије учинка   rjeremic@revizija.gov.ba
Јасна Ћесир Виши ревизор за ревизију учинка за послове контроле квалитета, методологију и планирање   jcesir@revizija.gov.ba
Никола Јокић Самостални ревизор учинка за послвое контроле и квалитете   njokic@revizija.gov.ba
Елдин Субаша Самостални ревизор учинка за послове контроле квалитета   esubasa@revizija.gov.ba
Служба за опће, правне и финансијске послове
Име Позиција Емаил
Анита Ивиш Начелник Службе за опште, правне и финансијске послове   aivis@revizija.gov.ba
Адла Дураковић Чопељ Шеф Одсјека за финансијско рачуноводствене послове   adurakovic@revizija.gov.ba
Сузана Амовић Шеф Одсјека за правне и опште послове   samovic@revizija.gov.ba
Енвер Исановић Самостални ревизор за људске ресурсе и обуку   isanovic@revizija.gov.ba
Елма Гузоњић-Бешић Стручни савјетник за јавне набавке - ревизор   eguzonjic@revizija.gov.ba
Ранка Самарџија Административни техничар за планирање, набавке и протокол   rsamardzija@revizija.gov.ba
Бранислава Чечар Благајник   bcecar@revizija.gov.ba
Шефика Каровић Административни техничар за планиранје у набавку   skarovic@revizija.gov.ba
Наџида Делихасановић Рачуновођа  
Logo Канцеларија за ревизију институција БиХ

СЈЕДИШТЕ
Тешањска 24а/29,
71 000 Сарајево
КОНТАКТ
тел/фаx
033 27 54 00
033 27 54 01
saibih@revizija.gov.ba
saibih@bih.net.ba

Емаил адресар особља

На врх