Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

EMAIL ADRESAR OSOBLJA
Kabinet generalnog revizora
Ime Pozicija Email
Hrvoje Tvrtković Generalni revizor   htvrtkovic@revizija.gov.ba
Nedžad Hajtić Zamjenik generalnog revizora   nhajtic@revizija.gov.ba
Neda Močević Zamjenica generalnog revizora   nmocevic@revizija.gov.ba
Ivona Krištić Šef kabineta   izekic@revizija.gov.ba
Jasmin Pilica Koordinator za pravna pitanja u reviziji   jpilica@revizija.gov.ba
Sadmir Teskeredžić Samostalni revizor za pravnu podršku u reviziji   steskeredzic@revizija.gov.ba
Jovana Jošilo Samostalni revizor za pravnu podršku u reviziji   jjosilo@revizija.gov.ba
Nermina Nukić Administrativni tehničar   nukicn@revizija.gov.ba
Odsjek za međunarodnu saradnju i odnose s javnošću
Ime Pozicija Email
Jasmina Galijašević Šef Odsjeka za međunarodnu saradnju i odnose s javnošću   jgalijasevic@revizija.gov.ba
Senaida Pipić Stručni saradnik za informativno-analitičke poslove   spipic@reviizja.gov.ba
Odsjek za IT poslove
Ime Pozicija Email
Slaviša Vuković Šef Odsjeka za IT poslove   svukovic@revizija.gov.ba
Nerman Velić Samostalni IT revizor   nvelic@revizija.gov.ba
Odjeljenje za razvoj, metodologiju i kontrolu kvaliteta finansijske revizije
Ime Pozicija Email
Mirsada Sijamić Rukovodilac Odjeljenja za razvoj, metodologiju i kontrolu kvaliteta revizije   msijamic@revizija.gov.ba
Nataša Timotija Viši revizor za poslove kontrole kvaliteta   natasat@revizija.gov.ba
Fatima Mehanović Viši revizor za poslove kontrole kvaliteta   fmehanovic@revizija.gov.ba
Odjeljenja za finansijsku reviziju
Ime Pozicija Email
Snježana Baštinac Rukovodilac Odjeljenja III za finansijsku reviziju   sbastinac@revizija.gov.ba
Nermin Hamzagic Rukovodilac Odjeljenja II za finansijsku reviziju   nhamzagic@revizija.gov.ba
Danijel Jozić Rukovodilac Odjeljenja I za finansijsku reviziju   djozic@revizija.gov.ba
Nataša Avdalović Viši revizor za finansijsku reviziju   navdalovic@revizija.gov.ba
Nada Laco Viši revizor za finansijsku reviziju   nlaco@revizija.gov.ba
Nataša Pavlović Viši revizor za finansijsku reviziju   npavlovic@revizija.gov.ba
Enes Alić Viši revizor za finansijsku reviziju   ealic@revizija.gov.ba
Nevena Bugarin Viši revizor za finansijsku reviziju   nbugarin@revizija.gov.ba
Seida Kapo Viši revizor za finansijsku reviziju   skapo@revizija.gov.ba
Osman Paćuka Samostalni revizor za finansijsku reviziju   opacuka@revizija.gov.ba
Ivana Jurčević Samostalni revizor za finansijsku reviziju   ivujevic@revizija.gov.ba
Anisa Jusić Samostalni revizor za finansijsku reviziju   ajusic@revizija.gov.ba
Azra Husić Samostalni revizor za finansijsku reviziju   ahusic@revizija.gov.ba
Lutvija Šrndić Samostalni revizor za finansijsku reviziju   lsrndic@revizija.gov.ba
Ivona Beus Samostalni revizor za finansijsku reviziju   ikozar@revizija.gov.ba
Adnan Muharemagić Samostalni revizor za finansijsku reviziju   amuharemagic@revizija.gov.ba
Srđan Krajišnik Samostalni revizor za finansijsku reviziju   skrajisnik@revizija.gov.ba
Željko Ćavar Samostalni revizor za finansijsku reviziju   mcavar@revizija.gov.ba
Nevena Kenjić Samostalni revizor za finansijsku reviziju   nkenjic@revizija.gov.ba
Aida Selimović Samostalni revizor za finansijsku reviziju   aselimovic@reviizja.gov.ba
Helena Grbovac Mlađi revizor za finansijsku reviziju   hgrbavac@revizija.gov.ba
Enis Musić Mlađi revizor za finansijsku reviziju   emusic@revizija.gov.ba
Armin Korać Mlađi revizor za finansijsku reviziju   akorac@revizija.gov.ba
Marko Sikima Mlađi revizor za finansijsku reviziju   msikima@revizija.gov.ba
Darija Dandić Mlađi revizor za finansijsku reviziju   ddandic@revizija.gov.ba
Nevena Bućo Mlađi revizor za finansijsku reviziju   nbuco@revizija.gov.ba
Ana Rajić Pomoćni revizor za finansijsku reviziju   arajic@revizija.gov.ba
Odjeljenje za reviziju učinka
Ime Pozicija Email
Danijel Čolo Rukovodilac Odjeljenja za reviziju učinka   dcolo@revizija.gov.ba
Jelena Andrić Viši revizor za reviziju učinka   jandric@revizija.gov.ba
Eldina Pleho Viši revizor za reviziju učinka   epleho@revizija.gov.ba
Magdalena Pejak Viši revizor za reviziju učinka   mpejak@revizija.gov.ba
Davorka Lučić Samostalni revizor za reviziju učinka   dlucic@revizija.gov.ba
Jasmina Zuko Samostalni revizor za reviziju učinka   jokanovic@revizija.gov.ba
Dragana Božović Samostalni revizor za reviziju učinka   dbozovic@revizija.gov.ba
Milan Milović Samostalni revizor za reviziju učinka   mmilovic@revizija.gov.ba
Odjeljenje za kontrolu kvaliteta, metodologiju i planiranje revizije učinka
Ime Pozicija Email
Radivoje Jeremić Rukovodilac Odjeljenja za kontrolu kvaliteta, metodologiju i planiranje revizije učinka   rjeremic@revizija.gov.ba
Jasna Ćesir Viši revizor za reviziju učinka za poslove kontrole kvaliteta, metodologiju i planiranje   jcesir@revizija.gov.ba
Nikola Jokić Samostalni revizor učinka za poslove kontrole i kvalitete   njokic@revizija.gov.ba
Eldin Subaša Samostalni revizor učinka za poslove kontrole i kvalitete   esubasa@revizija.gov.ba
Služba za opće, pravne i finansijske poslove
Ime Pozicija Email
Anita Iviš Načelnik Službe za opće, pravne i finansijske poslove   aivis@revizija.gov.ba
Adla Duraković Čopelj Šef Odsjeka za finansijsko računovodstvene poslove   adurakovic@revizija.gov.ba
Suzana Amović Šef Odsjeka za pravne i opće poslove   samovic@revizija.gov.ba
Enver Isanović Samostalni revizor za ljudske resurse i obuku   isanovic@revizija.gov.ba
Elma Guzonjić-Bešić Stručni savjetnik za javne nabavke - revizor   eguzonjic@revizija.gov.ba
Ranka Samardžija Administrativni tehničar za planiranje, nabave i protokol   rsamardzija@revizija.gov.ba
Branislava Čečar Blagajnik   bcecar@revizija.gov.ba
Šefika Karović Administrativni tehničar za planiranje i nabavku   skarovic@revizija.gov.ba
Računovođa  
Logo Ured za reviziju institucija BiH

SJEDIŠTE
Tešanjska 24a/29,
71 000 Sarajevo
KONTAKT
tel/fax
033 27 54 00
033 27 54 01
saibih@revizija.gov.ba
saibih@bih.net.ba

Email adresar osoblja

Na vrh