Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
ZAPOČEO NOVI CIKLUS FINANSIJSKE REVIZIJE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Sarajevo, 25.10.2021.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured) sredinom tekućeg mjeseca započeo je novi ciklus finansijske revizije institucija Bosne i Hercegovine (BiH) za budžetsku 2021. godinu. 

Ciklus finansijske revizije započinje procesom tzv. prethodne revizije koja se provodi u skladu sa Zakonom o reviziji institucija Bosne i Hercegovine i ista obuhvata određeni period tekuće godine prije sačinjavanja finansijskih izvještaja za budžetsku godinu. Stoga se tokom prethodne revizije vrši preliminarna ocjena realizacije preporuka iz prethodne godine, subjekt revizije informiše o uočenim slabostima u sistemima internih kontrola, poslovnim procesima i transakcijama, a s ciljem njihovog otklanjanja prije konačnog sačinjavanja finansijskih izvještaja za budžetsku godinu. 

Na ovaj način, prethodnom revizijom se, između ostalog, pomaže institucijama BiH da prije izrade godišnjih finansijskih izvještaja za 2021. godinu isprave uočene greške. One greške koje se uoče kroz proces prethodne revizije, a koje nije moguće korigovati u tekućoj godini, institucije BiH koriste za preduzimanje korektivnih mjera u poslovanju u narednoj budžetskoj godini. Završna revizija započet će nakon isteka zakonskog roka za podnošenje finansijskih izvještaja institucija BiH. 

Ured, uporedo, finalizira ciklus revizije učinka te će do kraja tekuće godine objaviti četiri izvještaja revizije učinka u skladu s Programom rada Ureda za 2021. godinu.

Na vrh