Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
ZAKLJUČEN SPORAZUM O PROVOĐENJU PARALELNE REVIZIJE UČINKA U OBLASTI RODNE RAVNOPRAVNOSTI

Sarajevo, 27.2.2023.

U Beogradu je u petak, 24.2.2023. godine, potpisan sporazum o provođenju paralelne revizije učinka u oblasti rodne ravnopravnosti. Sporazum su potpisali generalni revizori/predsjednici vrhovnih institucija za reviziju iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

Ovim su se sporazumom Državna revizorska institucija Republike Srbije, Državna revizorska institucija Crne Gore, Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine i Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske usaglasile da će, paralelno, u toku 2023. godine, provesti reviziju učinka radnog naziva „Ostvarivanje rodne ravnopravnosti“. Institucije za reviziju će predmetnu reviziju učinka provoditi u skladu sa vlastitim zakonodavstvima i mjerodavnim smjernicama Međunarodne organizacije vrhovnih institucija za reviziju (INTOSAI).

Podršku u realizaciji dogovorenih projektnih aktivnosti potpisnicama sporazuma u ovom procesu pružat će Agencija Ujedinjenih naroda za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), dok će koordinatorske aktivnosti vezane za saradnju i komunikaciju između potpisnica Sporazuma pružati Državna revizorska institucija Republike Srbije.

Institucije za reviziju će, po okončanju revizije, objaviti vlastite izvještaje o provedenim revizijama učinka čiji cilj je povećati institucionalnu podršku pitanju rodne ravnopravnosti u zemljama potpisnicama sporazuma te doprinijeti ostvarenju Cilja održivog razvoja 5 - „Postići rodnu ravnopravnost i osnaživati sve žene i djevojčice“.

Izvor fotografija: Un Women BiH

Na vrh