Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
ZAJEDNIČKI IZVJEŠTAJ EUROSAI-JA I ECIIA-JE O SARADNJI IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU

13.10.2023.

U Briselu je 6.10.2023. godine održan zajednički forum Evropske organizacije vrhovnih institucija za reviziju (EUROSAI) i Evropske konfederacije instituta internih revizora (ECIIA). Forum je okupio više od 80 učesnica i učesnika iz 17 vrhovnih institucija za reviziju, članica EUROSAI-ja, i članica ECIIA-je iz 15 evropskih zemalja. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured) na forumu su predstavljali Danijel Čolo, rukovodilac Odjela revizije učinka, i Fatima Mehanović, viša revizorka u Odjelu za metodologiju i kontrolu kvaliteta finansijske revizije.

Dnevni red foruma temeljio se na rezultatima provedenog istraživanja među članicama EUROSAI-ja i ECIIA-je o načinima na koje institucije eksterne i interne revizije međusobno sarađuju. Učesnici foruma su istakli potrebu međusobnog razumijevanja i saradnje, uz istovremeno uvažavanje nezavisnosti obaju funkcija. Prednosti saradnje između jedinica interne revizije u javnom sektoru i vrhovnih institucija za reviziju su značajne, dok su rizici poznati, prihvatljivi i mogu se ublažiti.

Izvor: VRI Latvije

Na forumu je, kao rezultat saradnje i provedenog istraživanja, predstavljena publikacija pod nazivom ECIIA — EUROSAI Zajednički izvještaj o strateškoj saradnji čijoj izradi je doprinio i Ured učešćem u navedenom istraživanju i ilustracijom modela neformalne saradnje sa internom revizijom u svojim revizijskim procesima.

Projekt saradnje između EUROSAI-ja i ECIIA-je predvodi Državni ured za reviziju Latvije u okviru realizacije EUROSAI strateškog plana 2017-2024.

Na vrh