Ured za reviziju institucija

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НОВОСТИ
ЗАЈЕДНИЧКА ОБУКА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Сарајево, 15.12.2023.

У Сарајеву је, 14.12.2023. године, у организацији Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине, одржана једнодневна обука за ревизорско особље запослено у канцеларијама за ревизију у Босни и Херцеговини. Обука је организована у складу са закључцима Координационог одбора врховних институција за ревизију у БиХ.

На обуци је учествовало 40 представница и представника из Канцеларије за ревизију институција БиХ, Канцеларије за ревизију институција у ФБиХ, Главне службе за ревизију јавног сектора РС и Канцеларије за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту.  

Обука је организована у сврху јачања и надоградње знања и вјештина полазника у подручју комуникације унутар ревизорских тимова. Полазници су, уз стручну менторску подршку, обрадили и уз интерактивну дискусију размијенили праксе, стајалишта и изазове по питањима као што су различити стилови комуникације унутар тима, развој вјештина за ефективну тимску и индивидуалну комуникацију, тимско превазилажење стресних ситуација, давања повратних информација унутар тима, итд.

Развој и унапређење меких вјештина, посебно вјештина комуницирања и тимског рада, кључне су за ефективан и професионалан рад ревизорског особља, због чега ће канцеларије за ревизију у БиХ наставити да раде на усавршавању ових вјештина и унапређењу квалитета ревизорског рада.

На врх