Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
ZAJEDNIČKA OBUKA UREDA ZA REVIZIJU U BOSNI I HERCEGOVINI

Sarajevo, 22.3.2023.

U Banjaluci je, 21.3.2023. godine, u organizaciji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, održana jednodnevna obuka za revizorke i revizore učinka uposlene u uredima za reviziju u Bosni i Hercegovini. Obuka je organizovana u skladu sa zaključcima Koordinacionog odbora vrhovnih institucija za reviziju u BiH.

Na obuci je učestvovalo 40 predstavnica i predstavnika iz Ureda za reviziju institucija BiH, Ureda za reviziju institucija u FBiH, Glavne službe za reviziju javnog sektora RS i Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu.  

Obuka je obuhvatila prezentacije osoblja Glavne službe za reviziju na teme koje se tiču INTOSAI profesionalnog okvira i kompetencija revizora učinka, komunikacije u reviziji učinka, prikupljanja revizijskih dokaza i vizualizacije podataka u reviziji učinka, dok je predstavnik Državne revizorske institucije Republike Srbije učesnike upoznao sa praksama ove institucije u pogledu procesa komunikacije u reviziji učinka.

Po okončanju obuke, rukovodioci organizacionih jedinica revizije učinka iz BiH i Srbije su kroz panel raspravu diskutovali o izazovima, perspektivama i rizicima u reviziji učinka.  

Izvor fotografije: Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske

Na vrh