NOVOSTI
XV SASTANAK EUROSAI RADNE GRUPE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Sarajevo, 12.9.2022.

Redovni godišnji sastanak EUROSAI Radne grupe za informacione tehnologije održan je u periodu 6.-7. septembra 2022. godine u Bukureštu, Rumunija. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine na sastanku je predstavljala delegacija sačinjena od osoblja Odsjeka za IT poslove.

Prvi dan sastanka održan je seminar pod nazivom „IT standardi i smjernice – kakva je budućnost IT revizije“ tokom kojeg su učesnicima svoja iskustva u ovom pogledu predstavili predstavnici vrhovnih institucija za reviziju Sjedinjenih Američkih Država, Indije, Litvanije, Njemačke, Francuske, Turske, Albanije, Gruzije, Azerbejdžana, Poljske, Portugala, Finske i Rumunije.

Na sastanku je posebno apostrofiran značaj IT revizije i pravci njenog razvoja, posebno u svijetlu intenzivnog razvoja administrativnog sektora koji se sve vise automatizuje i postavlja na e-platforme. Obrađen je uticaj na pristup IT reviziji kao i prakse VRI u korištenju IT standarda i smjernica. Pored toga, održana je panel diskusija sa fokusom na integraciju elemenata IT revizije u svim domenima revizije.

Drugog dana seminara je održan poslovni sastanak članova Radne grupe, na kojim je razgovarano o naprecima tekućih projektnih aktivnosti Radne grupe, kao i perspektivama budućeg rada i razvoja Radne grupe. Ovom je prilikom predstavljen i aktivni priručnik za IT reviziju u čijem su kreiranju, u prethodnom periodu, aktivno učestvovali predstavnici Ureda te su održane praktične radionice na temu mapiranja tokova rada u revizijama i primjene aktivnog priručnika za IT reviziju.

Predstavnici Ureda su ovu priliku iskoristili za razmjenu iskustava sa kolegama iz drugih vrhovnih institucija za reviziju, kao i za razmatranje mogućnosti saradnje u područjima samoprocjene IT revizije i paralelnih IT revizija.

Ured je zvanično članica Radne grupe od 2018. godine od kada aktivno učestvuje u njenom radu i projektnim aktivnostima.

Na vrh