NOVOSTI
VODIČ ZA GRAĐANE

Sarajevo, 29.5.2023.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured) je izradio i objavio vodič za građane kroz reviziju javnog sektora.

Iako je sam proces revizije javnog sektora veoma složen, rezultati tog procesa trebaju biti razumljivi svim građankama i građanima jer imaju direktnog uticaja na usluge koje im javne institucije pružaju. Ako javnost, građani i drugi korisnici rezultata rada Ureda razumiju funkcioniranje revizije javnog sektora, oni mogu značajno doprinijeti vršenju javnog nadzora.

Međunarodni revizijski standardi postavljaju jasne zahtjeve pred vrhovne institucije za reviziju  da učinkovito komuniciraju sa relevantnim akterima kako bi se povećao učinak njihovog rada i pokazala njihova stalna relevantnost za građane, parlament i druge aktere. Stoga je Ured akcionim planom koji je sastavni dio njegove Komunikacijske strategije 2022-2025. predvidio izradu dokumenta čiji cilj je građankama i građanima približiti rad Ureda i time povećati njihovo razumijevanje procesa revizije javnog sektora koje obavlja Ured i njegove uloge u sistemu javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Nadamo se da će nakon čitanja ovog vodiča zainteresirani građani i građanke imati jasniju sliku o tome šta je to što revizori rade i zašto je njihov rad važan za njih.

Vodič je dostupan ovdje.

Na vrh