Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
UREDU ZA REVIZIJU VISOKE OCJENE U ISTRAŽIVANJU O OTVORENOSTI BUDŽETA (OPEN BUDGET SURVEY) U BIH ZA 2023. GODINU

Sarajevo, 4.6.2024.

U Sarajevu je danas upriličena prezentacija rezultata Istraživanja o otvorenosti budžeta za 2023. godinu za institucije BiH.

Rezultati međunarodnog istraživanja o otvorenosti budžeta (Open Budget Survey) za 2023. godinu pokazuju da je rad Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured) ponovo najznačajniji pozitivni faktor koji doprinosi otvorenosti i nadzoru nad budžetom institucija Bosne i Hercegovine.

Iako Bosna i Hercegovina bilježi do sada najnižu ocjenu transparentnosti (27/100), te tako sada spada u grupu zemalja koje osiguravaju nedovoljnu otvorenost budžeta (od 125 zemalja u kojima je vršeno istraživanje, BiH je zauzela tek 96. mjesto), Uredu i njegovim izvještajima ponovo su dodijeljene najviše ocjene po sva tri stuba odgovornosti javnih budžeta: transparentnosti, nadzora i učešća javnosti.

Tako je revizorski izvještaj o izvršenju budžeta, kao jedan od ključnih budžetskih dokumenata, na skali od 0 do 100, ocijenjeno ocjenom 78 u pogledu sveobuhvatnosti i korisnosti informacija objavljenih u njemu. Po pitanju učešća javnosti, Uredu je dodijeljena najviša ocjena (33) u odnosu na izvršnu i zakonodavnu vlast na nivou BiH. Nadzor Ureda nad budžetom ocijenjen je adekvatnim, visokom ocjenom 95/100.

Istraživanje o otvorenosti budžeta je nezavisno, globalno, komparativno mjerenje tri stuba odgovornosti javnih budžeta: transparentnosti, nadzora i učešća javnosti. Ovo istraživanje, u saradnji s organizacijom International Budget Partnership, sprovode ekspertne organizacije i predstavnici civilnog društva, a u Bosni i Hercegovini ga sprovodi Fondacija CPI.

Detaljnije o istraživanju, metodologiji, rezultatima i preporukama možete vidjeti na https://www.cpi.ba/index-otvorenosti-budzeta-bosne-i-hercegovine-pao-sa-32-boda-u-2021-godini-na-27-bodova-u-2023-godini/.

Na vrh