Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
UČEŠĆE NA EUROSAI SASTANKU O METODOLOGIJI REVIZIJE

Sarajevo, 20.11.2023.

U Varšavi je, u periodu 15-16. novembra 2023. godine, održan sastanak Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) o metodologiji revizije, čiji je domaćin bila Vrhovna revizorska institucija Poljske. Na sastanku je učestvovalo više od 50 predstavnika vrhovnih institucija za reviziju članica EUROSAI-ja, uključujući i Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured).

Sastanak je bio organizovan u tri tematske oblasti: odabir tema revizija, osiguranje kvaliteta provedenih revizija i komuniciranje rezultata revizije.

Predstavnici Ureda na sastanku, samostalni revizori učinka, Nikola Jokić i Milan Milović, prezentovali su učesnicima sastanka, u okviru prve tematske oblasti, proces odabira tema revizije učinka u Uredu. Prezentacija je, kroz pitanja i povedenu diskusiju, izazvala pozitivne reakcije te je doprinijela sveukupnoj razmjeni iskustava u oblasti odabira tema revizija učinka.

Prezentacije kroz sve tri tematske oblasti bile su praćene moderiranim interaktivnim radionicama na kojim su učesnici, kroz diskusije i vježbe, međusobno razmijenili mišljenja, dobre prakse, ali i buduće potrebe i izazove.

Sastanak je upriličen u organizaciji vrhovnih institucija za reviziju Poljske i Švedske koji su voditelji okvira plana aktivnosti definisanog za EUROSAI strateški cilj 2 - razvoj institucionalnih kapaciteta svojih članica. Rezultati diskusija i interaktivnih radionica će biti osnova za razvoj budućih aktivnosti u vezi s ovim strateškim ciljem.

 Izvor fotografija: Ured za reviziju Poljske

Na vrh