Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
U TOKU PROVOĐENJE REVIZIJA IZ AKTUELNOG REVIZIJSKOG CIKLUSA 2023/2024

Sarajevo, 11. 3. 2024. godine

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured) trenutno provodi aktivnosti za revizijsku 2023/2024. godinu.

Redovni proces prethodne finansijske revizije za 2023. godinu za sve institucije na nivou BiH uspješno je okončan, prema usvojenom Planu revizija za 2023. godinu.

Tokom procesa prethodne revizije praćena je primjena preporuka iz ranijih perioda i analizirane su mjere preduzete na osnovu tih preporuka. Testirano je i funkcionisanje sistema internih kontrola u institucijama BiH. Na osnovu prikupljenih dokaza, sačinjeni su revizijski nalazi koji su prezentirani rukovodstvu revidiranih institucija.

Nakon izvršene analize rezultata prethodne revizije, sačinjen je detaljan plan završne finansijske revizije koja je otpočela početkom marta i biti će okončana do kraja drugog kvartala tekuće godine.

Prethodna revizija podrazumijeva revizijske procedure koje se obavljaju do datuma na koji se izdaju finansijski izvještaji, dok se završna revizija obavlja nakon datuma objave finansijskih izvještaja.

Pored finansijske revizije, Ured trenutno provodi i četiri revizije učinka, od čega je za jednu reviziju učinka otpočeo rad na glavnoj studiji, dok su tri u fazi predstudijskih istraživanja. Jedan izvještaj revizije učinka Ured planira objaviti krajem drugog kvartala,  dok se objava tri izvještaja revizije učinka planira u posljednjem kvartalu tekuće godine.

Pored izvještaja revizije učinka, Ured planira provesti i dvije revizije koje se odnose na praćenje realizacije preporuka revizije učinka za dva izvještaja revizije objavljena u ranijem periodu. Izvještaji o praćenju implementacije preporuka će biti objavljeni u posljednjem kvartalu 2024. godine.

Na vrh