NOVOSTI
TRENING ZA REVIZORSKE INSTITUCIJE U BIH O INTEGRACIJI PRINCIPA RODNE RAVNOPRAVNOSTI U PROCESE REVIZIJE

Sarajevo, 26.9.2022. godine

U organizaciji Agencije Ujedinjenih naroda za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), u Neumu je, u periodu 21.-23. septembra 2022. godine, održana radionica za predstavnike i predstavnice ureda za reviziju u BiH čiji je fokus bio uključivanje rodne perspektive u procese revizije.

Ova radionica nastavak je aktivnosti usmjerenih na jačanje kapaciteta ureda za reviziju s ciljem doprinosa provođenju obaveza nadležnih institucija u oblasti rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena.

Domaći i strani stručnjaci i stručnjakinje na radionici su, kroz interaktivni rad, predstavili međunarodne i domaće normativne standarde za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, instrumente za rodno odgovorno budžetiranje, Vodič za rodnu reviziju za Zapadni Balkan, kao i okvire za provođenje revizije rodne ravnopravnosti.

Na radionici je učestvovalo 18 predstavnika i predstavnica Ureda za reviziju institucija BiH, Ureda za reviziju institucija u FBiH i Glavne službe za reviziju javnog sektora RS. Radionica je organizirana u okviru regionalnog UN Women projekta „Transformativno finansiranje za rodnu ravnopravnost – ka transparentnijem, inkluzivnijem i odgovornijem upravljanju na Zapadnom Balkanu”, a u skladu sa ranije potpisanim memorandumima o razumijevanju čiji cilj je integracija pitanja rodne ravnopravnosti u institucije i javne politike u zemljama Zapadnog Balkana.

Podsjećamo da su se predstavnici i predstavnice regionalnih ureda za reviziju u julu okupili u Banjoj Luci kada su iskazali spremnost za angažman u projektu paralelne revizije na temu čiji okvir će biti implementacija Cilja održivog razvoja 5 - Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojčice. Ova revizija se, uz podršku UN Women, planira implementirati tokom 2023. godine.

Na vrh