NOVOSTI
STUDIJSKA POSJETA INSTITUCIJAMA REPUBLIKE AUSTRIJE

Sarajevo, 14.10.2022.

U organizaciji i uz finansijsku i logističku podršku Agencije Ujedinjenih naroda za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), delegacija Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured) boravila je u periodu 10.-13. oktobra 2022. godine u Beču, Republika Austrija, u studijskoj posjeti različitim institucijama Republike Austrije.

Cilj studijske posjete bio je upoznavanje predstavnica i predstavnika institucija za reviziju javnog sektora iz Bosne i Hercegovine i Srbije sa politikama, institucionalnim strukturama i naporima za sistemsko unapređenje rodne ravnopravnosti u politikama i budžetima Republike Austrije.

Foto: UN Women BiH

Trodnevna posjeta je obuhvatila sastanke i prezentacije relevantnih predstavnica i predstavnika Parlamentarnog budžetskog ureda Austrijskog Parlamenta, Revizorskog suda Republike Austrije (koji obnaša i funkciju Generalnog sekretarijata Međunarodne organizacije vrhovnih institucija za reviziju – INTOSAI), Razvojne inicijative INTOSAI-ja (IDI), Federalnog ministarstva finansija Republike Austrije, Gradske uprave grada Beča, te Federalnog ureda za upravljanje učincima.

Foto: UN Women BiH

Delegacija Ureda je, zajedno sa ostalim učesnicima studijske posjete, ovu priliku iskoristila kako bi prikupila što više informacija o mogućnostima za uključivanje rodnih pitanja u procese revizije, a posebno u kontekstu priprema za provođenje paralelne regionalne revizije učinka sa fokusom na Cilj održivog razvoja br. 5 – Rodna ravnopravnost. 

Studijska posjeta realizovana je u okviru regionalnog projekta UN Women „Transformativno finansiranje za rodnu ravnopravnost ka transparentnijem, inkluzivnijem i odgovornijem upravljanju na Zapadnom Balkanu” (2020.-2024.), koji se implementira u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji, a finansiran je od strane Švedske.

Posjeta je nastavak je aktivnosti koje se provode uz podršku UN Women i koje su usmjerene na jačanje kapaciteta institucija za reviziju s ciljem doprinosa provođenju obaveza nadležnih institucija u oblasti rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena.

Na vrh