Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
STUDIJSKA POSJETA DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU REPUBLIKE MALTE

Sarajevo, 24.10.2023.

Predstavnici Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (BiH), zajedno s kolegama i kolegicama iz Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta, boravili su u periodu 16-20. oktobra 2023. godine u studijskoj posjeti Državnom uredu za reviziju Republike Malte. 

Posjeta je realizovana u organizaciji Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH) u okviru projekta Upravljanje javnim finansijama (Public Finance Management – PFM) koji finansira Vlada Slovačke Republike.

Cilj posjete bila je razmjena znanja i najboljih praksi između vrhovnih revizorskih institucija za reviziju javnog sektora na Malti, Slovačkoj i Bosni i Hercegovini u pogledu obavljanja revizorskih pregleda koji se odnose na Ciljeve održivog razvoja.

Program trodnevnog radnog dijela posjete fokusirao se na prezentaciju i karakteristike modela revizije Ciljeva održivog razvoja (tzv. ISAM model) koji je razvio INTOSAI IDI (Razvojna inicijativa Međunarodne organizacije vrhovnih institucija za reviziju), kao i prezentacije studija slučaja koje su, u skladu s ISAM principima, proveli uredi za reviziju Malte i Slovačke.  

Izvor: UNDP BiH

Predstavnici ureda za reviziju iz BiH su tokom ove studijske posjete, kroz prezentacije, razmjenu iskustava, grupne vježbe i diskusije, stekli uvid u dobre prakse i naučene lekcije u provođenju revizija Ciljeva održivog razvoja od kolega iz Malte i Slovačke, i time unaprijedili znanja i kapacitete za provođenje revizije učinka koje se odnose na Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Izvor: UNDP BiH

Na vrh