Ured za reviziju institucija

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НОВОСТИ
СТРУЧНИ ДИО XI КОНГРЕСА ЕВРОПСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВРХОВНИХ ИНСТИТУЦИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ

Сарајево, 26.5.2022.

Делегација институција за ревизију у Босни и Херцеговини, предвођена замјеником генералног ревизора Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине (Канцеларија), Јасмином Пилицом, судјеловала је у раду стручног дијела Конгреса Европске организације врховних институција за ревизију (EUROSAI) који се, под називом EUROSAI Post-Congress Get Together, одвијао у Прагу у периоду од 22.-24. маја 2022. године. Домаћин догађаја била је Државна канцеларија за ревизију Чешке Републике, као институција која предсједава EUROSAI-јем за текуће мандатно раздобље.

Представници Канцеларије активно су учествовали у тематским радионицама из области реактивних ревизија учинка, визуализације у ревизијском извјештавању и INTOSAI оквира професионалних објава (IFPP). Радионица на тему реактивних ревизија учинка, у организацији Државне канцеларије за ревизију Уједињеног Краљевства, иницирала је расправу о предностима и изазовима у успостављању фокусиранијих и бржих ревизија учинка које адресирају актуелне друштвене теме. Размјена знања и искустава у примјени принципа преноса података и текста кроз визуална рјешења у извјештајима о ревизији била је фокус радионице на тему визуализације у ревизијском извјештавању коју је организовао Државна канцеларија за ревизију Чешке Републике. Шведска државна канцеларија за ревизију, као организатор радионице на тему IFPP оквира, потакла је конструктивну дискусију о успјесима и изазовима у имплементацију принципа и стандарда из овог оквира.

Замјеник генералног ревизора учествовао је и на састанку гдје је презентиран иницијални документ за израду нацрта Стратешког плана EUROSAI-ја за период 2024-2030.

Ово окупљање стручњака из области ревизије јавног сектора искориштено је и за неколико неформалних сусрета на којима су чланови делегације размијенили стручна и практична искуства са представницима канцеларија за ревизију земаља чланица EUROSAI-ја.

Први, административни, дио XI Конгреса EUROSAI-ја одржан је у априлу 2021. године у онлајн формату када је донијета одлука да се стручни дио Конгреса одржи када за то буду створени епидемиолошки услови.

Као врховна институција за ревизију, Канцеларија је пуноправна чланица EUROSAI-ја од 2002. године од када судјелује у раду ове организације, њеним тијелима и радним групама.

На врх