Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
SAŽETI PRIKAZ REZULTATA PROCESA FINANSIJSKE REVIZIJE INSTITUCIJA BIH ZA 2022. GODINU

Sarajevo, 18.8.2023. godine

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured) je izvještaje o obavljenim finansijskim revizijama institucija BiH za 2022. godinu objavio u tri grupe: 12.6.2023. godine za 17 institucija BiH, 25.7.2023. za 28 institucija BiH, i 28.7.2023. godine također za 28 institucija BiH.

Tekst u nastavku na jednom mjestu sažeto prikazuje ključne informacije koje se odnose na sve tri grupe objavljenih izvještaja o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2022. godinu.

Predmet finansijske revizije bile su, u skladu sa Zakonom o reviziji institucija BiH, 74 institucije BiH. Izvještaji o provedenim finansijskim revizijama javno su dostupni na web-stranici Ureda www.revizija.gov.ba za sve revidirane institucije, izuzev za Obavještajno-sigurnosnu agenciju BiH (uslijed zakonskih odredbi koje propisuju povjerljivost informacija).

Ukupno izvršenje budžeta institucija BiH u 2022. godini iznosilo je 992.838.093 KM.

Ured je, primjenom relevantnih međunarodnih standarda, na osnovu provedenih postupaka finansijske revizije za svaku instituciju izrazio dvije vrste mišljenja, mišljenje o finansijskim izvještajima i mišljenje o usklađenosti poslovanja institucija BiH za zakonima i propisima.

Od ukupno 74 institucije BiH, za njih 21 (ili 28%) izraženo je pozitivno mišljenje i na finansijske izvještaje i usklađenost poslovanja. Pozitivno mišljenje, uz skretanje pažnje na aspekte poslovanja koji se odnose na finansijsko izvještavanje i/ili usklađenost, izraženo je kod 40 institucija (ili 54%). Ured je izrazio mišljenje s rezervom na finansijsko izvještavanje i/ili usklađenost kod 11 institucija (ili 15%). Uslijed ograničenosti obima revizije mišljenje nije bilo moguće izraziti kod dvije institucije (3%).

Institucije u vezi sa čijim poslovanjem je izraženo mišljenje s rezervom su:

 1. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH
 2. Granična policija BiH
 3. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika
 4. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH
 5. Ministarstvo odbrane BiH
 6. Ministarstvo vanjskih poslova BiH
 7. Pravobranilaštvo BiH
 8. Služba za zajedničke poslove institucija BiH
 9. Uprava za indirektno oporezivanje
 10. Ured za veterinarstvo BiH
 11. Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

Osnove za izražavanje mišljenja s rezervom odnose se na nepravilnosti vezane za finansijsko izvještavanje i/ili usklađenost poslovanja institucija BiH sa relevantnim zakonima i propisima.

Ured je istakao i tri ključna reviziona pitanja u izvještajima o provedenim finansijskim revizijama Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Ministarstva odbrane BiH i Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Uslijed ograničenosti obima revizionih postupaka, Ured se suzdržao od davanja mišljenja revizora u vezi sa poslovanjem Obavještajno-sigurnosne agencije BiH i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Proces finansijske revizije institucija BiH za 2022. godinu rezultovao je i velikim brojem datih preporuka institucijama BiH. Od ukupno 473 preporuke, njih 244 su nove, dok je 229 preporuka ponovljeno iz ranijih godina.

Kako bi javnosti rezultate okončanog ciklusa finansijske revizije učinio razumljivijim, Ured je pripremio vizualnu prezentaciju informacija - infografiku koja je dostupna OVDJE.

Javnosti je dostupan i Vodič za građane putem kojeg je Ured ukratko pokušao približiti rad i jezik revizora, revizorska mišljenja, kao i važnost informacija u izvještajima o reviziji za građane i građanke.

Detaljnije informacije o nalazima i preporukama okončane finansijske revizije institucija BiH za 2022. godinu mogu se pronaći u cjelokupnim izvještajima javno dostupnim na www.revizija.gov.ba.

Na vrh