Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
SASTANAK MREŽE VRHOVNIH REVIZIONIH INSTITUCIJA ZEMALJA KANDIDATA I POTENCIJALNIH KANDIDATA ZA ČLANSTVO U EVROPSKOJ UNIJI

Sarajevo, 19.2.2024.

U Briselu je, 14. aprila, održan sastanak Mreže vrhovnih revizionih institucija (VRI) zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

Sastanku su prisustvovali oficiri za vezu VRI članica Mreže – Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Gruzije, Moldavije, Sjeverne Makedonije, Srbije, Turske i Ukrajine, predstavnici Evropskog revizorskog suda, Zajedničke radne grupe za revizione aktivnosti (JGWAA), kojom kopredsjedavaju VRI Rumunije i Švedske, kao i predstavnici OECD/SIGMA.

Na sastanku je prezentovan novi Okvir saradnje, usvojen na sastanku predsjednika/generalnih revizora revizionih institucija – članica Mreže, te prezentovane osnovne odredbe kojima se reguliše funkcionisanje i aktivnosti Mreže. Predstavljene su aktivnosti iz Plana rada Mreže za period od 2022. do 2025. godine realizovane u prethodne dvije godine, kao i aktivnosti čija je realizacija planirana za 2024. godinu. Sastankom je, prema principu rotacije, predsjedavao VRI Moldavije.

Sastanak je održan na marginama redovnog sastanka oficira za vezu VRI država članica EU s Evropskim revizorskim sudom – Kontaktni odbor (15. februar 2024) na kojem su oficiri za vezu zemalja kandidata i potencijalnih kandidata učestvovali u svojstvu aktivnih posmatrača.

Oficiri za vezu VRI EU razmotrili su najnovije razvojne promjene i aktivnosti na pripremi narednog sastanka šefova VRI članica Kontaktnog odbora u okviru kojeg bi se trebao održati i seminar koji Kontaktni odbor realizuje u saradnji s Razvojnom inicijativom INTOSAI-ja (IDI-INTOSAI) na temu Mehanizma za brzi odgovor u slučaju ugrožavanja nezavisnosti VRI (SIRAM), kao i EU konferencije na visokom nivou koja bi se trebala održati u Briselu.

Na vrh