Ured za reviziju institucija

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НОВОСТИ
САСТАНАК ШЕФОВА МРЕЖЕ ВРХОВНИХ РЕВИЗИОНИХ ИНСТИТУЦИЈА ЗЕМАЉА КАНДИДАТА И ПОТЕНЦИЈАЛНИХ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНСТВО У ЕУ И ЕВРОПСКОГ РЕВИЗОРСКОГ СУДА

Сарајево, 17.03.2022.

Генерални ревизор Канцеларије за ревизију институција БиХ, Хрвоје Твртковић, присуствовао је састанку челника Мреже врховних ревизионих институција земаља кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ и Европског ревизорског суда (у даљем тексту: Мрежа) одржаном 16.03.2022. године, у организацији SIGMA-е (заједничке иницијативе OECD-а и ЕУ). Састанак је одржан у Паризу, у хибридној форми, при чему су учесници из Уреда за ревизију истом присуствовали онлајн.

Састанку су присуствовали челници и официри за везу Мреже, коју чине ВРИ Турске, Македоније, Црне Горе, Србије, Албаније и Босне и Херцеговине, те Косова – у својству активног посматрача, као и представници Европског ревизорског суда (ECA-е), SIGMA-е и Заједничке радне групе за ревизионе активности. Заједничка радна група за ревизионе активности је тијело путем које Контактни одбор – тијело сарадње између Европског ревизорског суда и врховних ревизионих институција земаља чланица ЕУ подржава размјену најбољих пракси са институцијама за ревизију земаља кандидата и потенцијалних кандидата.

На састанку су разматране будуће активности које би требале чинити план рада Мреже за наредни период. Представници SIGMA-е су презентовали резултате најновијег прегледа стања реформе јавне управе у земљама Западног Балкана с посебним фокусом на области јавног финансијског управљања, одговорности и вањске ревизије. Члан ECA-е, Франсоа Роже Казала, генерална ревизорка Шведске, Хелена Линдберг те генерални ревизори ревизионих институција – чланица Мреже су презентовали изазове, приоритете и прилике с којима се у овом тренутку суочавају врховне институције за ревизију као и најважнија питања и очекивања у погледу начина на који Мрежа може на најбољи начин пружити подршку врховним институцијама за ревизију на путу земаља из којих долазе ка потенцијалном чланству у ЕУ.

ОСТАЛИ ЧЛАНЦИ

 

АРХИВА  
На врх