Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
SASTANAK ČELNIKA MREŽE VRHOVNIH REVIZIJSKIH INSTITUCIJA ZEMALJA KANDIDATA I POTENCIJALNIH KANDIDATA ZA ČLANSTVO U EU I EUROPSKOG REVIZORSKOG SUDA

Sarajevo, 17.03.2022.

Glavni revizor Ureda za reviziju institucija BiH, Hrvoje Tvrtković, prisustvovao je sastanku čelnika Mreže vrhovnih revizijskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Europskog revizorskog suda (u daljem tekstu: Mreža) održanom 16.03.2022. godine, u organizaciji SIGMA-e (zajedničke inicijative OECD-a i EU). Sastanak je održan u Parizu, u hibridnoj formi, pri čemu su sudionici iz Ureda za reviziju istom prisustvovali online.

 

Sastanku su prisustvovali čelnici i časnici za vezu Mreže, koju čine VRI Turske, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Albanije i Bosne i Hercegovine, te Kosova – u svojstvu aktivnog promatrača, kao i predstavnici Europskog revizorskog suda (ECA-e), SIGMA-e i Zajedničke radne grupe za revizijske aktivnosti. Zajednička radna grupa za revizijske aktivnosti je tijelo putem koje Kontaktni odbor – tijelo suradnje između Europskog revizorskog suda i vrhovnih revizijskih institucija zemalja članica EU podržava razmjenu najboljih praksi sa institucijama za reviziju zemalja kandidata i potencijalnih kandidata.

Na sastanku su razmatrane buduće aktivnosti koje bi trebale činiti plan rada Mreže za naredno razdoblje. Predstavnici SIGMA-e su prezentirali rezultate najnovijeg pregleda stanja reforme javne uprave u zemljama Zapadnog Balkana s posebnim fokusom na oblasti javnog financijskog upravljanja, odgovornosti i vanjske revizije. Član ECA-e, Francois Roger Cazala, glavna revizorica Švedske, Helena Lindberg te glavni revizori revizijskih institucija – članica Mreže su prezentirali izazove, prioritete i prilike s kojima se u ovom trenutku suočavaju vrhovne institucije za reviziju kao i najvažnija pitanja i očekivanja u pogledu načina na koji Mreža može na najbolji način pružiti potporu vrhovnim institucijama za reviziju na putu zemalja iz kojih dolaze ka potencijalnom članstvu u EU.

Na vrh