Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
SASTANAK ČELNIKA MREŽE VRHOVNIH REVIZIONIH INSTITUCIJA ZEMALJA KANDIDATA I POTENCIJALNIH KANDIDATA ZA ČLANSTVO U EU I EVROPSKOG REVIZORSKOG SUDA

Sarajevo, 17.03.2022.

Generalni revizor Ureda za reviziju institucija BiH, Hrvoje Tvrtković, prisustvovao je sastanku čelnika Mreže vrhovnih revizionih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog revizorskog suda (u daljem tekstu: Mreža) održanom 16.03.2022. godine, u organizaciji SIGMA-e (zajedničke inicijative OECD-a i EU). Sastanak je održan u Parizu, u hibridnoj formi, pri čemu su učesnici iz Ureda za reviziju istom prisustvovali online.

Sastanku su prisustvovali čelnici i oficiri za vezu Mreže, koju čine VRI Turske, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Albanije i Bosne i Hercegovine, te Kosova – u svojstvu aktivnog posmatrača, kao i predstavnici Evropskog revizorskog suda (ECA-e), SIGMA-e i Zajedničke radne grupe za revizione aktivnosti. Zajednička radna grupa za revizione aktivnosti je tijelo putem koje Kontaktni odbor – tijelo saradnje između Evropskog revizorskog suda i vrhovnih revizionih institucija zemalja članica EU podržava razmjenu najboljih praksi sa institucijama za reviziju zemalja kandidata i potencijalnih kandidata.

Na sastanku su razmatrane buduće aktivnosti koje bi trebale činiti plan rada Mreže za naredni period. Predstavnici SIGMA-e su prezentovali rezultate najnovijeg pregleda stanja reforme javne uprave u zemljama Zapadnog Balkana s posebnim fokusom na oblasti javnog finansijskog upravljanja, odgovornosti i vanjske revizije. Član ECA-e, Francois Roger Cazala, generalna revizorka Švedske, Helena Lindberg te generalni revizori revizionih institucija – članica Mreže su prezentovali izazove, prioritete i prilike s kojima se u ovom trenutku suočavaju vrhovne institucije za reviziju kao i najvažnija pitanja i očekivanja u pogledu načina na koji Mreža može na najbolji način pružiti podršku vrhovnim institucijama za reviziju na putu zemalja iz kojih dolaze ka potencijalnom članstvu u EU.

Na vrh