Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
SAOPĆENJE ZA JAVNOST PRILIKOM OBJAVLJIVANJA IZVJEŠTAJA O REVIZIJI IZVRŠENJA BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU

Sarajevo, 9.9.2021.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured) proveo je reviziju izvršenja budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Izvještaj o reviziji izvršenja budžeta institucija Bosne i Hercegovine predstavlja konsolidovani – zbrini izvještaj svih budžetskih korisnika i daje ukupnu sliku budžetske potrošnje na nivou institucija BiH. U tom smislu izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH koji je revidiran predstavlja zajedničku odgovornost budžetskih korisnika, Ministarstva finansija i trezora i Vijeća ministara BiH.

Ured je u ovogodišnjem izvještaju iskazao mišljenje s rezervom uz skretanje pažnje kako na finansijski izvještaj, tako i na usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa zakonima i propisima.

Osnova za izražavanje mišljenja s rezervom na finansijski izvještaj je nerealno iskazana pozicija stalnih sredstava u bilansu stanja, zbog izostanka evidentiranja nekretnina i neriješenog statusa državne imovine.

Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, i pored Zakonom jasno definisanih procedura i rokova, nije usvojen pravovremeno, već tek u julu 2020. godine, a finansiranje institucija BiH i servisiranje međunarodnih obaveza je većim dijelom godine vršeno na osnovu odluka Vijeća ministara o privremenom finansiranju. Neblagovremeno usvajanje budžeta onemogućava budžetske korisnike da na vrijeme pokrenu planirane procedure javnih nabavki za kapitalna ulaganja, nepovoljno utiče na ostvarivanje ciljeva institucija, a poslovnu klimu čini neizvjesnom. Navedeno je bila osnova za izražavanje mišljenja s rezervom na usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa zakonima i propisima.

Izvještajem se nastojao sagledati cjelokupan sistem planiranja, usvajanja i izvršenja budžeta, kao i značajniji procesi u neposrednoj vezi s planiranjem i izvršenjem budžeta institucija BiH za 2020. godinu. Izvještaj sadrži 47 preporuka upućenih Vijeću ministara BiH i Ministarstvu finansija i trezora BiH.

Revizijom je obuhvaćena i implementacija preporuka datih u Izvještaju za 2019. godinu kada su dato ukupno 45 preporuka, od kojih je osam u potpunosti realizovano, 18 djelomično, 18 preporuka nije realizovano, dok za jednu preporuku nije bilo moguće dati ocjenu realizacije.

Opširnije informacije o nalazima do kojih se došlo, zaključcima i preporukama iz Izvještaja o reviziji izvršenja budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, odnosno cjelokupan tekst ovog izvještaja dostupan je na web stranici Ureda: www.revizija.gov.ba.

Infografički prikaz dostupan je ovdje.

Na vrh