Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
SAOPĆENJE ZA JAVNOST PRILIKOM OBJAVLJIVANJA IZVJEŠTAJA FINANSIJSKE REVIZIJE ZA 2022. GODINU ZA 28 INSTITUCIJA BIH

Ured za reviziju institucija BiH objavljuje treću grupu izvještaja finansijske revizije za 2022. godinu za 28 institucija Bosne i Hercegovine:

 1. Agencija za državnu službu BiH
 2. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH
 3. Agencija za školovanje i usavršavanje kadrova
 4. Agencija za statistiku BiH
 5. Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH
 6. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH
 7. Državna agencija za istrage i zaštitu
 8. Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH
 9. Granična policija BiH
 10. Ministarstvo civilnih poslove BiH
 11. Ministarstvo finansija i trezora BiH
 12. Ministarstvo odbrane BiH
 13. Ministarstvo pravde BiH
 14. Ministarstvo sigurnosti BiH
 15. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
 16. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
 17. Parlamentarna skupština BiH
 18. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika
 19. Pravobranilaštvo BiH
 20. Regulatorna agencija za komunikacije BiH
 21. Služba za poslove sa strancima
 22. Služba za zajedničke poslove institucija BiH
 23. Centralna izborna komisija BiH
 24. Sud BiH
 25. Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja
 26. Uprava za indirektno oporezivanje
 27. Ured za veterinarstvo BiH
 28. Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

U izvještajima o obavljenoj finansijskoj reviziji za navedenih 28 institucija, Ured je dao sljedeća mišljenja:

Vrsta mišljenja 

Broj institucija

Pozitivno mišljenje na financijska izvješća i pozitivno mišljenje uz skretanje pozornosti na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima

14 institucija

Pozitivno mišljenje uz skretanje pozornosti na financijska izvješća i pozitivno mišljenje uz skretanje pozornosti na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima

3 institucije

Pozitivno mišljenje uz skretanje pozornosti na financijska izvješća i pozitivno mišljenje na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima

1 institucija

Pozitivno mišljenje na financijska izvješća i mišljenje s rezervom uz skretanje pozornosti na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima

6 institucija

Mišljenje s rezervom uz skretanje pozornosti za financijska izvješća i pozitivno mišljenje uz skretanje pozornosti na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima

2 institucije

Pozitivno mišljenje uz skretanje pozornosti za financijska izvješća i mišljenje s rezervom uz skretanje pozornosti na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima

1 institucija

Ured nije mogao izraziti mišljenje ni u odnosu na financijska izvješća niti u odnosu na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima, odnosno uzdržao se od davanja mišljenja

1 institucija

Opširnije informacije te potpuni izvještaji finansijske revizije za treću grupu revidiranih institucija dostupni su na internetskoj stranici Ureda za reviziju institucija BiH: www.revizija.gov.ba.

Na vrh