Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
SAOPĆENJE ZA JAVNOST PRIGODOM OBJAVLJIVANJA IZVJEŠTAJA FINANSIJSKE REVIZIJE ZA 2022. GODINU ZA 28 INSTITUCIJA BIH

Ured za reviziju institucija BiH objavljuje drugu grupu izvještaja finansijske revizije za 2022. godinu za 28 institucija Bosne i Hercegovine: 

 1. Agencija za antidoping kontrolu
 2. Agencija za javne nabavke BiH
 3. Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
 4. Agencija za nadzor nad tržištem BiH
 5. Agencija za osiguranje u BiH
 6. Agencija za policijsku podršku
 7. Agencija za poštanski promet BiH
 8. Agencija za rad i zapošljavanje BiH
 9. Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH
 10. Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH
 11. Arhiv BiH
 12. Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja
 13. Centar za uklanjanje mina u BiH
 14. Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH
 15. Direkcija za evropske integracije
 16. Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH
 17. Institut za akreditiranje BiH
 18. Institut za mjeriteljstvo BiH
 19. Institut za nestale osobe BiH
 20. Institut za standardizaciju BiH
 21. Komisija za koncesije BiH
 22. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH
 23. Ministarstvo vanjskih poslove BiH
 24. Odbor državne službe za žalbe
 25. Predsjedništvo BiH
 26. Ured za razmatranje žalbi BiH
 27. Vijeće za državnu pomoć BiH
 28. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH

Od 28 revidiranih institucija, 11 institucija je dobilo pozitivno mišljenje i na finansijske izvještaje i na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima. Kod 14 institucija je, uz pozitivno mišljenje i na finansijske izvještaje i na usklađenost poslovanja, skrenuta pažnja na određene aspekte poslovanja vezano za usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima. Kod jedne institucije pažnja je skrenuta i na finansijske izvještaje i na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima. Kod jedne institucije je, uz pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje izraženo mišljenje s rezervom, uz skretanje pažnje, na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima, dok je kod jedne institucije mišljenje s rezervom izraženo u odnosu na finansijske izvještaje, a mišljenje s rezervom, uz skretanje pažnje na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima.

Opširnije informacije te potpuni izvještaji finansijske revizije za drugu grupu revidiranih institucija dostupni su na internetskoj stranici Ureda za reviziju institucija BiH www.revizija.gov.ba.

Na vrh