Ured za reviziju institucija

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НОВОСТИ
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ ЗАВРШЕТКА ФИНАНСИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ ИНСТИТУЦИЈА БИХ ЗА 2020. ГОДИНУ

Сарајево, 3.8.2020.

Канцеларија за ревизију институција БиХ (Канцеларија) је, објавом посљедње групе извјештаја о обављеним финансијским ревизијама институција БиХ за 2020. годину 30.7.2021. године, завршила циклус финансијских ревизија за институције БиХ за 2020. годину. Ревидиране су 74 институције. 

Иако су услови пандемије коронавируса поставили бројне изазове за реализацију овогодишњег плана ревизије, што услијед обима зараженог особља у институцијама субјектима ревизије, то и услијед обима епидемије у самој Канцеларији, план финансијских ревизија за 2020. годину је, напосљетку, у потпуности и без кашњења испуњен. С обзиром да ревизијски процес, у околностима недовољног степена развоја дигитализације у Босни и Херцеговини, неријетко захтијева директни увид у оригиналну релевантну ревизијску документацију, то је услове провођења ревизије чинило додатно изазовнијим. Ипак, процес ревизије ни у једном тренутку није престао, уз максимални ангажман и посвећеност како особља Канцеларије, тако и особља у институцијама БиХ. Наведене околности, ипак, нису довеле у питање квалитет обављених ревизија нити њихову усклађеност са примјенљивим међународним стандардима.

Од ревидиране 74 институције, Канцеларија је за њих осам дала мишљења с резервом уз скретање пажње било на аспекте финансијског извјештавања или на аспекте пословања везано за усклађеност активности, финансијских трансакција и информација са релевантним законима и другим прописима. При томе, код пет институција изражена је резерва у погледу ревизије финансијских извјештаја, док су три институције добиле мишљење с резервом на усклађеност пословања са законима и прописима. Код 43 институције Канцеларија је изразила позитивно мишљење са скретањем пажње, док су 22 институције добиле позитивно мишљење по оба основа њиховог пословања. У једном случају, услијед ограничености обима ревизије, Канцеларија се суздржала од давања мишљења.

Укупно извршење буџета ревидираних институција за 2020. годину износило је 925.861.387 КМ.

Кроз процес финансијске ревизије за 2020. годину, институцијама БиХ дато је укупно 499 препорука.

Годишњи план за 2020. годину се активно наставља реализовати, па је тако тренутно у току ревизија извјештаја о извршењу буџета институција БиХ за 2020., израда годишњег ревизорског извјештаја о главним налазима и препорукама за 2020., четири ревизије учинка, те паралелно с тим и више предстудијских ревизијских истраживања везаних за ревизију учинка.

Опширније информације те комплетни извјештаји финансијске ревизије доступни су на wеб страници Канцеларије www.revizija.gov.ba

Инфографички приказ података доступан је овдје.

ОСТАЛИ ЧЛАНЦИ

 

АРХИВА  
На врх