Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST PRIGODOM ZAVRŠETKA FINANCIJSKE REVIZIJE INSTITUCIJA BIH ZA 2020. GODINU

Sarajevo, 3.8.2020.

Ured za reviziju institucija BiH (Ured) je, objavom posljednje grupe izvješća o obavljenim financijskim revizijama institucija BiH za 2020. godinu 30.7.2021. godine, završio ciklus financijskih revizija za institucije BiH za 2020. godinu. Revidirane su 74 institucije.

Iako su uvjeti pandemije koronavirusa postavili brojne izazove za realizaciju ovogodišnjeg plana revizije, što uslijed opsega zaraženog osoblja u institucijama subjektima revizije, to i uslijed opsega epidemije u samom Uredu, plan financijskih revizija za 2020. godinu je, naposljetku, u potpunosti i bez kašnjenja ispunjen. S obzirom da revizijski proces, u okolnostima nedostatnog stupnja razvoja digitalizacije u Bosni i Hercegovini, nerijetko zahtijeva izravni uvid u originalnu relevantnu revizijsku dokumentaciju, to je uvjete provođenja revizije činilo dodatno izazovnijim. Ipak, proces revizije ni u jednom trenutku nije prestao, uz maksimalni angažman i posvećenost kako osoblja Ureda, tako i osoblja u institucijama BiH. Navedene okolnosti, ipak, nisu dovele u pitanje kvalitetu obavljenih revizija niti njihovu usklađenost sa primjenljivim međunarodnim standardima. 

Od revidirane 74 institucije, Ured je za njih osam dao mišljenja s rezervom uz skretanje pozornosti bilo na aspekte financijskog izvješćivanja ili na aspekte poslovanja vezano za usklađenost aktivnosti, financijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima. Pri tome, kod pet institucija izražena je rezerva u pogledu revizije financijskih izvješća, dok su tri institucije dobile mišljenje s rezervom na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima. Kod 43 institucije Ured je izrazio pozitivno mišljenje sa skretanjem pozornosti, dok su 22 institucije dobile pozitivno mišljenje po obje osnove njihova poslovanja. U jednom slučaju, uslijed ograničenosti opsega revizije, Ured se suzdržao od davanja mišljenja. 

Ukupno izvršenje proračuna revidiranih institucija za 2020. godinu iznosilo je 925.861.387 KM. 

Kroz proces financijske revizije za 2020. godinu, institucijama BiH dato je ukupno 499 preporuka.

Godišnji plan za 2020. godinu se aktivno nastavlja realizirati, pa je tako trenutno u tijeku revizija izvješća o izvršenju proračuna institucija BiH za 2020., izrada godišnjeg revizorskog izvješća o glavnim nalazima i preporukama za 2020., četiri revizije učinka, te paralelno s tim i više predstudijskih revizijskih istraživanja vezanih za reviziju učinka. 

Opširnije informacije te cjelovita izvješća financijske revizije dostupna su na web stranici Ureda www.revizija.gov.ba.

Infografički prikaz podataka dostupan je ovdje.

Na vrh