Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
SAOPĆENJE ZA JAVNOST POVODOM ZAVRŠETKA FINANSIJSKE REVIZIJE INSTITUCIJA BIH ZA 2020. GODINU

Sarajevo, 3.8.2020.

Ured za reviziju institucija BiH (Ured) je, objavom posljednje grupe izvještaja o obavljenim finansijskim revizijama institucija BiH za 2020. godinu 30.7.2021. godine, završio ciklus finansijskih revizija za institucije BiH za 2020. godinu. Revidirane su 74 institucije. 

Iako su uslovi pandemije koronavirusa postavili brojne izazove za realizaciju ovogodišnjeg plana revizije, što uslijed obima zaraženog osoblja u institucijama subjektima revizije, to i uslijed obima epidemije u samom Uredu, plan finansijskih revizija za 2020. godinu je, naposljetku, u potpunosti i bez kašnjenja ispunjen. S obzirom da revizijski proces, u okolnostima nedovoljnog stepena razvoja digitalizacije u Bosni i Hercegovini, nerijetko zahtijeva direktni uvid u originalnu relevantnu revizijsku dokumentaciju, to je uslove provođenja revizije činilo dodatno izazovnijim. Ipak, proces revizije ni u jednom trenutku nije prestao, uz maksimalni angažman i posvećenost kako osoblja Ureda, tako i osoblja u institucijama BiH. Navedene okolnosti, ipak, nisu dovele u pitanje kvalitet obavljenih revizija niti njihovu usklađenost sa primjenljivim međunarodnim standardima. 

Od revidirane 74 institucije, Ured je za njih osam dao mišljenja s rezervom uz skretanje pažnje bilo na aspekte finansijskog izvještavanja ili na aspekte poslovanja vezano za usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima. Pri tome, kod pet institucija izražena je rezerva u pogledu revizije finansijskih izvještaja, dok su tri institucije dobile mišljenje s rezervom na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima. Kod 43 institucije Ured je izrazio pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje, dok su 22 institucije dobile pozitivno mišljenje po obje osnove njihovog poslovanja. U jednom slučaju, uslijed ograničenosti obima revizije, Ured se suzdržao od davanja mišljenja. 

Ukupno izvršenje budžeta revidiranih institucija za 2020. godinu iznosilo je 925.861.387 KM.

Kroz proces finansijske revizije za 2020. godinu, institucijama BiH dato je ukupno 499 preporuka.

Godišnji plan za 2020. godinu se aktivno nastavlja realizovati, pa je tako trenutno u toku revizija izvještaja o izvršenju budžeta institucija BiH za 2020., izrada godišnjeg revizorskog izvještaja o glavnim nalazima i preporukama za 2020., četiri revizije učinka, te paralelno s tim i više predstudijskih revizijskih istraživanja vezanih za reviziju učinka. 

Opširnije informacije te kompletni izvještaji finansijske revizije dostupni su na web stranici Ureda www.revizija.gov.ba.

Infografički prikaz podataka dostupan je ovdje.

Na vrh