Ured za reviziju institucija

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НОВОСТИ
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ ОБЈАВЉИВАЊА ИЗВЈЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА 19 ИНСТИТУЦИЈА БИХ

Сарајево, 20.5.2024.

Канцеларија за ревизију институција БиХ објављује прву групу извјештаја финансијске ревизије за 2023. годину за 19 институција Босне и Херцеговине: 

 1. Агенција за антидопинг контролу
 2. Агенција за заштиту личних података у БиХ
 3. Агенција за јавне набавке БиХ
 4. Агенција за осигурање у БиХ
 5. Агенција за предшколско, основно и средње образовање
 6. Агенција за рад и запошљавање БиХ
 7. Архив БиХ
 8. Институт за акредитовање БиХ
 9. Институт за интелектуално власништво БиХ
 10. Институција омбудсмена за заштиту потрошача у БиХ
 11. Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, прехрани и руралном развоју БиХ
 12. Канцеларија координатора за реформу јавне управе
 13. Комисија за концесије БиХ
 14. Одбор државне службе за жалбе
 15. Савјет за државну помоћ БиХ
 16. Уред за законодавство Савјета министара БиХ
 17. Фонд за повратак БиХ
 18. Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања
 19. Централна хармонизацијска јединица МФТ БиХ

Од 19 ревидираних институција, 11 институција је добило позитивно мишљење и на финансијске извјештаје и на усклађеност пословања са законима и прописима без скретања пажње, док је код 8 институција, уз позитивно мишљење, скренута пажња на одређене аспекте пословања везано за усклађеност активности, финансијских трансакција и информација с релевантним законима и другим прописима.

Опширније информације те потпуни извјештаји финансијске ревизије за прву групу ревидираних институција доступни су на wеб-страници Канцеларија за ревизију институција БиХ www.revizija.gov.ba.

На врх