Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST PRIGODOM OBJAVLJIVANJA IZVJEŠĆA FINANCIJSKE REVIZIJE ZA 2023. GODINU ZA 19 INSTITUCIJA BIH

Sarajevo, 20.5.2024.

Ured za reviziju institucija BiH objavljuje prvu skupinu izvješća financijske revizije za 2023. godinu za 19 institucija Bosne i Hercegovine: 

 1. Agencija za antidoping kontrolu
 2. Agencija za javne nabave BiH
 3. Agencija za osiguranje u BiH
 4. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
 5. Agencija za rad i zapošljavanje BiH
 6. Agencija za zaštitu osobnih podataka u BiH
 7. Arhiv BiH
 8. Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja
 9. Fond za povratak BiH
 10. Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH
 11. Institut za akreditiranje BiH
 12. Institut za intelektualno vlasništvo BiH
 13. Komisija za koncesije BiH
 14. Odbor državne službe za žalbe
 15. Središnja harmonizacijska jedinica MFT BiH
 16. Ured koordinatora za reformu javne uprave
 17. Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvitku BiH
 18. Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH
 19. Vijeće za državnu potporu BiH

Od 19 revidiranih institucija, 11 institucija je dobilo pozitivno mišljenje i na financijska izvješća i na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima bez skretanja pozornosti, dok je kod 8 institucija, uz pozitivno mišljenje, skrenuta pozornost na određene aspekte poslovanja vezano za usklađenost aktivnosti, financijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

Opširnije informacije te cjelovita izvješća financijske revizije za prvu skupinu revidiranih institucija dostupna su na internetskoj stranici Ureda za reviziju institucija BiH www.revizija.gov.ba.

Na vrh