Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
SAOPĆENJE ZA JAVNOST POVODOM OBJAVLJIVANJA IZVJEŠTAJA FINANSIJSKE REVIZIJE ZA 2023. GODINU ZA 19 INSTITUCIJA BIH

Sarajevo, 20.5.2024.

Ured za reviziju institucija BiH objavljuje prvu grupu izvještaja finansijske revizije za 2023. godinu za 19 institucija Bosne i Hercegovine: 

 1. Agencija za antidoping kontrolu
 2. Agencija za javne nabavke BiH
 3. Agencija za osiguranje u BiH
 4. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
 5. Agencija za rad i zapošljavanje BiH
 6. Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH
 7. Arhiv BiH
 8. Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja
 9. Centralna harmonizacijska jedinica MFT BiH
 10. Fond za povratak BiH
 11. Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH
 12. Institut za akreditiranje BiH
 13. Institut za intelektualno vlasništvo BiH
 14. Komisija za koncesije BiH
 15. Odbor državne službe za žalbe
 16. Ured koordinatora za reformu javne uprave
 17. Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH
 18. Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH
 19. Vijeće za državnu pomoć BiH

Od 19 revidiranih institucija, 11 institucija je dobilo pozitivno mišljenje i na finansijske izvještaje i na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima bez skretanja pažnje, dok je kod 8 institucija, uz pozitivno mišljenje, skrenuta pažnja na određene aspekte poslovanja vezano za usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

Opširnije informacije te potpuni izvještaji finansijske revizije za prvu grupu revidiranih institucija dostupni su na web-stranici Ureda za reviziju institucija BiH www.revizija.gov.ba.

Na vrh