Ured za reviziju institucija

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НОВОСТИ
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ ОБЈАВЉИВАЊА ИЗВЈЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА 28 ИНСТИТУЦИЈА БИХ

Сарајево, 22.7.2022.

Канцеларија за ревизију институција БиХ објављује другу групу извјештаја финансијске ревизије за 2021. годину за 28 институција Босне и Херцеговине:

 

 1. Агенција за безбједност хране БиХ
 2. Агенција за заштиту личних података у БиХ
 3. Агенција за јавне набавке БиХ
 4. Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ
 5. Агенција за полицијску подршку БиХ
 6. Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције
 7. Агенција за унапређење иностраних инвестиција у БиХ
 8. Архив БиХ
 9. Гранична полиција БиХ
 10. Дирекција за европске интеграције
 11. Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ
 12. Завод за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ
 13. Институт за акредитовање БиХ
 14. Институт за метрологију БиХ
 15. Институт за нестала лица БиХ
 16. Институција омбудсмена за људска права БиХ
 17. Канцеларија за ветеринарство БиХ
 18. Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољоприведи, исхрани и руралном развоју БиХ
 19. Комисија за концесије БиХ
 20. Меморијални центар Сребреница-Поточари Спомен обиљежје и мезарје за жртве геноцида из 1995.
 21. Министарство комуникација и транспорта БиХ
 22. Министарство правде БиХ
 23. Министарство спољне трговине и економских односа БиХ
 24. Предсједништво БиХ
 25. Регулаторна агенција за комуникације БиХ
 26. Тужилаштво БиХ
 27. Уред за законодавство Савјета министара БиХ
 28. Центар за уклањање мина у БиХ

Од 28 ревидираних институција, шест институција је добило позитивно мишљење и на финансијске извјештаје и на усклађеност пословања са законима и прописима. Код 16 институција, уз позитивно мишљење на финансијске извјештаје, скренута је пажња на одређене аспекте пословања везано за усклађеност активности, финансијских трансакција и информација са релевантним законима и другим прописима, док је код три институције скренута пажња по оба основа.

Мишљење с резервом на финансијске извјештаје уз скретање пажње, уз позитивно мишљење са додатним скретањем пажње на усклађеност пословања, добила је Регулаторна агенција за комуникације БиХ. Код Института за акредитовање БиХ је изражено мишљење с резервом на усклађеност пословања, уз позитивно мишљење са скретањем пажње на финансијске извјештаје ове институције. Уз позитивно мишљење на финансијске извјештаје Института за метрологију БиХ, исказано је и мишљење с резервом, уз скретање пажње, на усклађеност активности, финансијских трансакција и информација са релевантним законима и другим прописима.

И ове године смо као кључно питање које треба објавити у нашем извјештају о финансијској ревизији Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције поновили недоношење Стратегије за борбу против корупције 2020. – 2024. и Акционог плана за провођење Стратегије за борбу против корупције 2020. – 2024. 

Опширније информације те комплетни извјештаји финансијске ревизије за другу групу ревидираних институција доступни су на web страници Канцеларије за ревизију институција БиХ www.revizija.gov.ba.

ОСТАЛИ ЧЛАНЦИ

 

АРХИВА  
На врх