Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST PRIGODOM OBJAVLJIVANJA IZVJEŠĆA FINANCIJSKE REVIZIJE ZA 2021. GODINU ZA 28 INSTITUCIJA BIH

Sarajevo, 22.7.2022.

Ured za reviziju institucija BiH objavljuje drugu grupu izvješća financijske revizije za 2021. godinu za 28 institucija Bosne i Hercegovine:

 

 1. Agencija za javne nabave BiH
 2. Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
 3. Agencija za policijsku potporu BiH
 4. Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
 5. Agencija za sigurnost hrane BiH
 6. Agencija za unapređenje inozemnih investicija u BiH
 7. Agencija za zaštitu osobnih podataka u BiH
 8. Arhiv BiH
 9. Centar za uklanjanje mina u BiH
 10. Direkcija za europske integracije
 11. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH
 12. Granična policija BiH
 13. Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH
 14. Institut za akreditiranje BiH
 15. Institut za mjeriteljstvo BiH
 16. Institut za nestale osobe BiH
 17. Komisija za koncesije BiH
 18. Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995.
 19. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
 20. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH
 21. Ministarstvo pravde BiH
 22. Predsjedništvo BiH
 23. Regulatorna agencija za komunikacije BiH
 24. Tužiteljstvo BiH
 25. Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivedi, ishrani i ruralnom razvitku BiH
 26. Ured za veterinarstvo BiH
 27. Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH
 28. Zavod za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

Od 28 revidiranih institucija, šest institucija je dobilo pozitivno mišljenje i na financijska izvješća i na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima. Kod 16 institucija, uz pozitivno mišljenje na financijska izvješća, skrenuta je pozornost na određene aspekte poslovanja vezano za usklađenost aktivnosti, financijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima, dok je kod tri institucije skrenuta pozornost po oba temelja.

Mišljenje s rezervom na financijska izvješća uz skretanje pozornosti, uz pozitivno mišljenje sa dodatnim skretanjem pozornosti na usklađenost poslovanja, dobila je Regulatorna agencija za komunikacije BiH. Kod Instituta za akreditiranje BiH je izraženo mišljenje s rezervom na usklađenost poslovanja, uz pozitivno mišljenje sa skretanjem pozornosti na financijska izvješća ove institucije. Uz pozitivno mišljenje na financijska izvješća Instituta za mjeriteljstvo BiH, iskazano je i mišljenje s rezervom, uz skretanje pozornosti, na usklađenost aktivnosti, financijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima.

I ove godine smo kao ključno pitanje koje treba objaviti u našem izvješću o financijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije ponovili nedonošenje Strategije za borbu protiv korupcije 2020. – 2024. i Akcijskog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2020. – 2024. 

Opširnije informacije te cjelovita izvješća financijske revizije za drugu grupu revidiranih institucija dostupna su na internetskoj stranici Ureda za reviziju institucija BiH www.revizija.gov.ba.

Na vrh