Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
SAOPĆENJE ZA JAVNOST POVODOM OBJAVLJIVANJA IZVJEŠTAJA FINANSIJSKE REVIZIJE ZA 2020. GODINU ZA 23 INSTITUCIJE BIH

Sarajevo, 22.6.2021.

 Ured za reviziju institucija BiH završio je i objavio prvu grupu izvještaja finansijske revizije za 2020. godinu za 23 institucije Bosne i Hercegovine. Objavljeni su izvještaji za sljedeće institucije:

 1. Agencija za antidoping kontrolu BiH
 2. Agencija za osiguranje u BiH
 3. Agencija za policijsku podršku
 4. Agencija za poštanski promet BiH
 5. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
 6. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete
 7. Agencija za sigurnost hrane BiH
 8. Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH
 9. Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH
 10. Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH
 11. Centralna izborna komisija BiH
 12. Direkcija za evropske integracije BiH
 13. Fond za povratak BiH
 14. Institut za intelektualno vlasništvo BiH
 15. Institut za mjeriteljstvo BiH
 16. Komisija za koncesije BiH
 17. Konkurencijsko vijeće BiH
 18. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
 19. Parlamentarna skupština BiH
 20. Služba za zajedničke poslove institucija BiH
 21. Tužilaštvo BiH
 22. Ured koordinatora za reformu javne uprave
 23. Ured za zakonodavstvo BiH

Od 23 revidirane institucije, 12 institucija je dobilo pozitivno mišljenja na finansijske izvještaje i pozitivno mišljenje na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima. Kod devet institucija je, uz pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje, skrenuta pažnja na određene aspekte poslovanja vezano za usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima. Jednoj instituciji je, uz pozitivno mišljenje na usklađenost, skrenuta pažnja u pogledu revizije finansijskih izvještaja, dok je jednoj instituciji skrenuta pažnja po obje osnove. 

Utvrdili smo da je pitanje funkcionisanja Fonda za reformu javne uprave u 2020. godini ključno pitanje revizije u izvještaju Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH za 2020. godinu.

Opširnije informacije te kompletni izvještaji finansijske revizije za prvu grupu revidiranih institucija dostupni su na web stranici Ureda za reviziju institucija BiH www.revizija.gov.ba.

Na vrh