Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
REGIONALNI SASTANAK NA TEMU REVIZIJE PITANJA RODNE RAVNOPRAVNOSTI

Sarajevo, 13.7.2022.

U organizaciji Agencije Ujedinjenih naroda za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), u Banja Luci je, 12.7.2022. godine, održan sastanak predstavnika ureda za reviziju iz Albanije, Srbije, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine. Cilj sastanka bio je razmjena iskustava iz do sada provedenih aktivnosti na temu rodne ravnopravnosti te razmatranje mogućnosti obavljanja paralelne revizije učinka na ovu temu.

Učesnici sastanka su, nakon prezentiranih iskustava i diskusije o pitanjima relevantnim za provođenje paralelne revizije, iskazali spremnost za angažman u projektu paralelne revizije na temu čiji okvir će biti implementacija Cilja održivog razvoja 5 - Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojčice. Uži fokus revizija učinka pojedinačnih institucija učesnica u projektu odredit će se u narednom periodu u skladu sa kontekstom i mandatom svakog ureda za reviziju. Također, u narednom periodu sagledat će se mogućnost uključivanja i drugih ureda za reviziju regiona u aktivnosti provođenja ove revizije, kao i dinamika projektnih aktivnosti.

Projekt će se provoditi uz stručnu i finansijsku podršku UN Women i Kraljevine Švedske. Uredi za reviziju su sa UN Women u prethodnom periodu potpisali memorandum o razumijevanju čiji cilj je integracija pitanja rodne ravnopravnosti u institucije i javne politike u zemljama Zapadnog Balkana.

Na vrh