Ured za reviziju institucija

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НОВОСТИ
РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМУ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕПОРУКА РЕВИЗИЈЕ

Сарајево, 14.3.2022.

Делегација Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине учествовала је на регионалној конференцији под називом „Праћење и контрола реализације ревизорских препорука" која је у Подгорици одржана 11. марта 2022. године. Конференцију је организовала Вестминстерска фондација за демократију у Црној Гори (WFD), у сарадњи са Државном ревизорском институцијом Црне Горе, а присуствовало јој је око 30 представника врховних институција за ревизију региона, Уједињеног Краљевства и Белгије. 

Циљ конференције био је размјена искустава, примјера добрих пракси, али и изазова у области праћења провођења препорука које институцијама јавног сектора дају врховне институције за ревизију.

Представници Државне канцеларије за ревизију Уједињеног Краљевства презентирали су своје праксе праћења реализације препорука, док је представник Ревизорског суда Белгије презентирао Водич најбољих пракси за праћење реализације препорука који је израђен на нивоу EUROSAI-ја.

Представници Канцеларије допринијели су реализацији конференције презентацијом пракси које Канцеларија примјењује у поступцима праћења реализације препорука финансијске, ревизије усклађености и ревизије учинка.

Конференција је била прилика за вођење конструктивне дискусије о различитим модалитетима и алатима за праћење реализације препорука, као и значајној улози коју у овом процесу има инструмент парламентарног надзора.

На врх