Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
REGIONALNA KONFERENCIJA NA TEMU PRAĆENJA REALIZACIJE PREPORUKA REVIZIJE

Sarajevo, 14.3.2022.

Delegacija Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine učestvovala je na regionalnoj konferenciji pod nazivom „Praćenje i kontrola realizacije revizorskih preporuka" koja je u Podgorici održana 11. marta 2022. godine. Konferenciju je organizovala Westminsterska fondacija za demokratiju u Crnoj Gori (WFD), u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom Crne Gore, a prisustvovalo joj je oko 30 predstavnika vrhovnih institucija za reviziju regiona, Ujedinjenog Kraljevstva i Belgije. 

Cilj konferencije bio je razmjena iskustava, primjera dobrih praksi, ali i izazova u oblasti praćenja provođenja preporuka koje institucijama javnog sektora daju vrhovne institucije za reviziju.

Predstavnici Državnog ureda za reviziju Ujedinjenog Kraljevstva prezentirali su svoje prakse praćenja realizacije preporuka, dok je predstavnik Revizorskog suda Belgije prezentirao Vodič najboljih praksi za praćenje realizacije preporuka koji je izrađen na nivou EUROSAI-ja.

Predstavnici Ureda doprinijeli su realizaciji konferencije prezentacijom praksi koje Ured primjenjuje u postupcima praćenja realizacije preporuka finansijske, revizije usklađenosti i revizije učinka.

Konferencija je bila prilika za vođenje konstruktivne diskusije o različitim modalitetima i alatima za praćenje realizacije preporuka, kao i značajnoj ulozi koju u ovom procesu ima instrument parlamentarnog nadzora.

Na vrh