NOVOSTI
PROGRAM OBUKE ZA SUDIJE, TUŽIOCE I ISTRAŽIOCE NA NIVOU INSTITUCIJA BIH NA TEMU REVIZIJE JAVNOG SEKTORA

Sarajevo, 11.11.2021.

U okviru Radne grupe za unapređenje rezultata procesa revizije, u Sarajevu se održava dvodnevni seminar na temu eksterne revizije javnog sektora. Seminar se održava u periodu od 10. do 11. novembra 2021. godine. Predavači na seminaru su predstavnici Ureda za reviziju institucija BiH.

Prvi dan seminara je zamjenik generalnog revizora, Jasmin Pilica, članove radne grupe pobliže upoznao s konceptom revizije javnog sektora, te ulogom i ciljevima Ureda za reviziju u sistemu javne odgovornosti.

Nedžad Hajtić, rukovodilac Odjela za razvoj, metodologiju i kontrolu kvaliteta finansijske revizije, prisutne je upoznao s revizionim pristupima, tehnikama, fazama revizionog procesa i konceptima na kojima se zasniva finansijska revizija.

Cilj ove dvodnevne obuke je približavanje rada i rezultata rada Ureda za reviziju te efikasnije korištenje revizorskih izvještaja kao izvora informacija u istražnim postupcima i povećanju efikasnosti angažmana nadležnih institucija po izvještajima Ureda za reviziju.

Ovom seminaru prethodio je dvodnevni seminar na temu značaja javnih nabavki u procesu javne revizije koji su vodili predstavnici Agencije za javne nabavke.

Formiranje Radne grupe aktivnost je koja se provodi u okviru projekta „Efikasnija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“ koju CCI implementira uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju i Ambasade Švedske u BiH. Radnu grupu čine predstavnici Parlamentarne skupštine BiH, Ureda za reviziju institucija BiH, Tužilaštva BiH, Suda BiH, SIPA-e, Agencije za javne nabavke, Agencije za državnu službu, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

(Fotografije: CCI)

Na vrh