NOVOSTI
SAOPĆENJE ZA JAVNOST PRIGODOM ZAVRŠETKA FINANSIJSKE REVIZIJE INSTITUCIJA BIH ZA 2021. GODINU

Sarajevo, 4.8.2022.

Ured za reviziju institucija BiH (Ured) je, objavom posljednje grupe izvještaja o obavljenim finansijskim revizijama institucija BiH za 2021. godinu 29.7.2022. godine, završio ciklus finansijskih revizija za institucije BiH za 2021. godinu. Revidirane su 74 institucije.

Od revidirane 74 institucije, Ured je za njih osam dao mišljenja s rezervom, bilo na aspekte finansijskog izvještavanja ili na aspekte poslovanja vezano za usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima (sa ili bez dodatnog skretanja pažnje). Pri tome, kod dvije institucije izražena je rezerva u pogledu revizije finansijskih izvještaja, pet institucija je dobilo mišljenje s rezervom na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima, dok je kod jedne institucije izraženo mišljenje s rezervom po obјe osnove.

Nadalje, po pitanju finansijskog izvještavanja, Ured je za 62 institucije izrazio pozitivno mišljenje, a kod osam pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje. Nešto drugačija slika je u domenu usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima, gdje je pozitivno mišljenje dobilo 19 institucija, a pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje 48 institucija. To znači da je tek 19 institucija BiH u izvještajima o obavljenoj finansijskoj reviziji za 2021. godinu dobilo pozitivno mišljenje bez skretanja pažnje po oba navedena aspekta. U jednom slučaju, uslijed ograničenosti opsega revizije, Ured se suzdržao od davanja mišljenja po bilo kojoj od osnova. 

Ukupno izvršenje budžeta revidiranih institucija za 2021. godinu iznosilo je 905,755,600 KM. 

Kroz proces finansijske revizije za 2021. godinu, institucijama BiH dato je ukupno 407 preporuka, od čega je 222 novih preporuka, a 185 preporuka se ponavlja iz ranijeg perioda.

Opširnije informacije te cijeli izvještaji finansijske revizije dostupni su na web stranici Ureda www.revizija.gov.ba.

Na vrh