Ured za reviziju institucija

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НОВОСТИ
ПРЕЗЕНТАЦИЈА РЕГИОНАЛНЕ ПАРАЛЕЛНЕ РЕВИЗИЈЕ УЧИНКА НА ТЕМУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Сарајево, 6. 3. 2024.

У Сарајеву је 5. 3. 2024. године у организацији Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN WOMEN) уприличена презентација резултата регионалног пројекта паралелне ревизије учинка на тему родне равноправности у којем су учествовале ревизионе институције из Босне и Херцеговине (БиХ), Црне Горе и Србије.

Пројекат паралелне ревизије учинка започет је почетком и успјешно окончан крајем 2023. године објављивањем пет извјештаја о проведеним ревизијама учинка у области Циља одрживог развоја 5 и то од стране Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине, Канцеларије за ревизију институција у Федерацији Босне и Херцеговине, Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, Државне ревизорске институције Црне Горе и Државне ревизорске институције Републике Србије.

Презентација резултата овог пројекта започела је уводним обраћањима Њ. Е. Ingrid Macdonald, резидентне координаторке УН у БиХ, и гђе Jo-Ann Bishop, представнице UN Women у БиХ, које су поздравиле иницијативу за провођење паралелне ревизије те истакле значај ревизионог надзора у процесу унапређења родне равноправности у земљама региона.

Њ. Е. Ingrid Macdonald, резидентнa координаторкa УН у БиХ

Генерални ревизори и представници руководстава ревизионих институција из земаља учесница у овом пројекту указали су на значај питања родне равноправности и његове интеграције у ревизионе активности како би се, кроз налазе и препоруке проведених ревизија, дао допринос унапређењу и имплементацији Циља одрживог развоја 5 у БиХ, Црној Гори и Србији.

Хрвоје Твртковић, генерални ревизор, Канцеларија за ревизију институција БиХ

Водитељке и вође тимова који су провели предметне ревизије затим су, кроз панел-дискусију, презентовали кључне налазе, препоруке и научене лекције из проведених ревизија. Присутни представници институција јавног сектора у БиХ изнијели су своја запажања у вези с налазима ревизионих студија истакнувши значај проведене ревизије те да је, без обзира на евидентно недовољан степен интегрисаности родне равноправности у јавне политике, реализован и велики број активности из надлежности појединачних институција.

Догађај је закључен излагањима гђе Алме Кратине, предсједавајуће Комисије за једнакоправност полова Представничког дома ФБиХ, која је најавила предузимање парламентарних активности како би се препоруке ревизије у што већој мјери имплементирале на нивоу ФБиХ, те гђе Ермире Лубани, представнице Регионалне канцеларије UN Women за Европу и Централну Азију, која је похвалила рад ревизорских тимова и значај извјештаја о проведеним ревизијама као снажних механизама за предузимање наредних корака у циљу унапређења питања родне равноправности у земљама региона. 

Резултати окончаног пројекта регионалне паралелне ревизије презентовани су кроз публикацију чију израду је подржао UN Women и која је доступна на https://bit.ly/3wEBQUJ.

Фотографије: UN Women БиХ

На врх