NOVOSTI
POPRATNI DOGAĐAJ UZ REGIONALNI FORUM O ODRŽIVOM RAZVOJU 2023

Sarajevo, 31.3.2023.

Agencija Ujedinjenih naroda za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN WOMEN) i Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured) zajednički su realizirali online događaj pod nazivom „Ublažavanje finansijskog rodno zasnovanog jaza s ciljem ubrzane realizacije Ciljeva održivog razvoja“.  

Događaj je upriličen 30.3.2023. godine na marginama Regionalnog foruma o održivom razvoju 2023 s ciljem razmjene iskustava i praksi u međusektorskim pristupima finansiranju koji doprinose rodnoj ravnopravnosti.

Regionalna direktorica UN Women za Evropu i Centralnu Aziju, Alia El-Yassir, i generalni revizor Ureda, Hrvoje Tvrtković, otvorili su događaj uvodnim riječima u kojima su naglasili važnost djelovanja različitih aktera na različitim nivoima u procesu ostvarivanja ciljeva vezanih za ostvarivanje rodne ravnopravnosti, počev od nadležnih institucija i međunarodnih organizacija, do nadzornih tijela i civilnog društva. Koristan alat za praćenje realizacije indikatora 5c1 koju je UN Women izradio je interaktivna web-stranica (dashboard) koja vizuelno predstavlja napredak po ovom indikatoru u zemljama i teritorijama regiona Evrope i Centralne Azije. Unaprjeđenju stanja u oblasti rodne ravnopravnosti u zemljama Zapadnog Balkana zasigurno će doprinijeti revizije učinka koje trenutno paralelno provode vrhovne institucija za reviziju u šest zemalja.

Panel diskusija u okviru ovog događaja je realizovana izlaganjima predstavnica Švedskog nacionalnog tijela za finansijsko upravljanje, Helen Forslind, Parlamenta Republike Albanije, Anile Denaj, Ministarstva finansija i trezora Republike Sjeverne Makedonije, Keti Velkove, Grupacije Svjetske banke, Qursum Qasim, te INTOSAI razvojne inicijative (IDI), Archane Shirsat. Kroz izlaganja panelistica učesnicima su prezentirani pristupi, reforme, ali i izazovi u nastojanjima za efikasnijim integriranjem rodnih pitanja u budžetske procese i javne politike i programe.  

Zaključak ovog važnog događaja upućuje na važnost stalne razmjene informacija o sistemima, provedenim reformama i naučenim lekcijama s ciljem jačanja institucionalnih mehanizama za integriranje rodne perspektive u kreiranje politika i programa te budžeta koji se na njih odnose.

Događaj je okupio preko 40 predstavnica i predstavnika izvršnih, zakonodavnih institucija i nadzornih institucija, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva.

Na vrh