NOVOSTI
OZVANIČENA SARADNJA IZMEĐU UREDA ZA REVIZIJU I UN WOMEN BIH

Sarajevo, 17.6.2022.

U Sarajevu je danas potpisan memorandum o razumijevanju između Ureda za reviziju institucija BiH (Ured) i Agencije Ujedinjenih naroda za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women).

Edita Miftari, projektna menadžerica UN Women, Hrvoje Tvrtković, generalni revizor Ureda i Jasmina Galijašević, šefica Odsjeka za međunarodnu saradnju u UreduEdita Miftari, projektna menadžerica UN Women, Hrvoje Tvrtković, generalni revizor Ureda i Jasmina Galijašević, šefica Odsjeka za međunarodnu saradnju u Uredu

Iako su Ured i UN Women i u proteklom periodu zajednički realizovali nekoliko značajnih aktivnosti usmjerenih na promoviranju rodne ravnopravnosti, ovim memorandumom potvrđena je daljnja obostrana spremnost na saradnju i integrisanje rodne ravnopravnosti u institucije i javne politike u Bosni i Hercegovini..

Aktivnosti u okviru ovog memoranduma provodit će se u okviru Strateškog plana UN Women za Bosnu i Hercegovinu 2021-2025. i regionalnog projekta „Transformativno finansiranje za rodnu ravnopravnost - prema transparentnijem, inkluzivnijem i odgovornijem upravljanju na Zapadnom Balkanu" koji finansira Švedska, kao i u okvirima Zakona o reviziji institucija BiH i mandata Ureda.

Saradnja će se odvijati kroz različite modalitete podrške s ciljem unaprjeđenja kapaciteta Ureda u oblasti integrisanja principa rodne ravnopravnosti, rodno odgovornog budžetiranja i provođenja revizija koje će u obzir uzeti rodnu perspektivu i ciljeve i podciljeve održivog razvoja iz ove oblasti. Aktivnostima će biti omogućena i razmjena znanja između vrhovnih revizorskih institucija u BiH i zemljama u regionu, kao i sagledavanje dobrih praksi vrhovnih revizorskih institucija u EU.

Nakon što je, provođenjem revizije učinka 2019. godine, adresirao pitanje spremnosti institucija BiH da odgovore na preuzete obaveze iz Programa održivog razvoja do 2030. godine, Ured ovime nastavlja demonstrirati svoju opredijeljenost za doprinos implementaciji Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Na vrh