Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
OKRUGLI STOL NA TEMU PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA

Sarajevo, 31.1.2023.

U Sarajevu se danas, 31.1.2023. godine, u organizaciji Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured), odvija okrugli stol na temu primjene Zakona o javnim nabavama, a u kontekstu posljednjih izmjena i dopuna.

Događaj, pored predstavnica i predstavnika Ureda, okuplja i predstavnice i predstavnike Agencije za javne nabave BiH, Ureda za razmatranje žalbi BiH i Suda BiH.

Cilj okruglog stola jeste razmjena informacija i diskusija u kontekstu izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavama, žalbenih postupaka, sudbene prakse i praktične primjene Zakona u revizijskim procesima.

Na vrh