Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
ODRŽAN XII EUROSAI KONGRES

Sarajevo, 28.5.2024.

Generalni revizor, Hrvoje Tvrtković, sudjelovao je u radu XII kongresa Evropske organizacije vrhovnih institucija za reviziju (EUROSAI) koji je održan u virtuelnom okruženju  27. i 28. maja 2024. godine.

Događaj je organizovala Vrhovna institucija za reviziju Izraela, koja je preuzela predsjedavanje EUROSAI-jem za naredni trogodišnji period 2024–2027. godine. Kongres je ocijenio rezultate rada EUROSAI-ja u periodu 2017-2024., usvojio finansijske izvještaje, revizorski izvještaji, kao i izvještaje o radu radnih i operativnih grupa.

Učesnici Kongresa izabrali su VRI Slovačke za domaćina narednog XIII Kongresa 2027. godine i predsjedavajuću EUROSAI-jem u periodu 2027–2030. godine. U postupku glasanja izabrana su i dva nova člana Upravnog odbora EUROSAI-ja, VRI Švedske i VRI Italije, dok su VRI Bugarske i Nizozemske izabrane za revizore finansijskih izvještaja EUROSAI-ja za period 2024–2026. godine.

Kongres je obuhvatio panel diskusiju fokusiranu na centralnu temu ovogodišnjeg događaja – umjetna inteligencija i revizija, nakon čega je uslijedila prezentacija i usvajanje EUROSAI-jevog strateškog plana za period 2024-2030. Tako će se u novom strateškom periodu EUROSAI fokusirati na realizaciju dva strateška cilja usmjerena na jačanje podrške i posredovanja u profesionalnoj saradnji među članicama EUROSAI-ja, i jačanje podrške i olakšavanje razvoja institucionalnih kapaciteta članica EUROSAI-ja.

Kongres je vrhovni organ EUROSAI-ja kojeg čine sve njegove članice i koji se sastaje na redovnoj sjednici svake tri godine. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine punopravni je član EUROSAI-ja počev od 2002. godine od kada aktivno sudjeluje u radu ove organizacije i njenim radnim tijelima.

Na vrh