Ured za reviziju institucija

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НОВОСТИ
ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО О УЛОЗИ ВРХОВНИХ ИНСТИТУЦИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ У БОРБИ ПРОТИВ ПРЕВАРА И КОРУПЦИЈЕ


 

  Одржан Округли сто о улози врховних институција за ревизију у борби против превара и корупције


 Сарајево, 16.6.2017.

У Тирани је, 14. и 15. јуна 2017. у организацији Врховне ревизионе институције Албаније и SIGMA-е, одржан Округли сто о улози врховних институција за ревизију у борби против превара и корупције, који је окупио представнике врховних институција за ревизију Мреже земаља кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у Европској унији.

На Округлом столу разматране су дужности и обавезе врховних институција за ревизију у погледу борбе против преваре и корупције које произлазе из Међународних стандарда врховних институција за ревизију (ISSAI), али и очекивања да ВРИ буду институције које ће предводити властитим примјером, придржавајући се утврђених етичких принципа која произлазе из INTOSAI-евог Етичког кодекса (ISSAI 30).

Кроз низ сесија презентоване су одговорности у погледу преваре и корупције које произлазе из ISSAI-а, искуство Шведске државне канцеларије за ревизију по питању поступања по индикацијама на превару и корупцију те искуство у провођењу заједничке ревизије на тему превенције превара у јавним набавкама, коју су скупа провеле ВРИ Чешке и Њемачке.

Дио радионице био је посвећен алатима за (само)процјену интегритета врховних институција за ревизију који су од значаја за јачање интегритета и спречавање преваре и корупције. Искуство Канцеларије за ревизију институција БиХ која је, уз подршку модератора – колега из врховних канцеларија за ревизију Холандије, Бугарске те ентитетских канцеларија за ревизију, провела самопроцјену интегритета примјеном INTOSaint методологије одржао је Драгољуб Ковинчић, руководилац Одјељења за развој, методологију и контролу квалитета финансијске ревизије.

 

  Одсјек за међународну сарадњу и односе с јавношћу

 

На врх