Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
ODRŽAN OKRUGLI STO O ULOZI VRHOVNIH INSTITUCIJA ZA REVIZIJU U BORBI PROTIV PRIJEVARA I KORUPCIJE
 

 Održan Okrugli sto o ulozi vrhovnih institucija za reviziju u borbi protiv prijevara i korupcije


 Sarajevo, 16.6.2017.

U Tirani je, 14. i 15. juna 2017. u organizaciji Vrhovne revizione institucije Albanije i SIGMA-e, održan Okrugli sto o ulozi vrhovnih institucija za reviziju u borbi protiv prijevara i korupcije, koji je okupio predstavnike vrhovnih institucija za reviziju Mreže zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

Na Okruglom stolu razmatrane su dužnosti i obaveze vrhovnih institucija za reviziju u pogledu borbe protiv prijevare i korupcije koje proizlaze iz Međunarodnih standarda vrhovnih institucija za reviziju (ISSAI), ali i očekivanja da VRI budu institucije koje će predvoditi vlastitim primjerom, pridržavajući se utvrđenih etičkih principa koja proizlaze iz INTOSAI-evog Etičkog kodeksa (ISSAI 30).

Kroz niz sesija prezentovane su odgovornosti u pogledu prijevare i korupcije koje proizlaze iz ISSAI-a, iskustvo Švedskog državnog ureda za reviziju po pitanju postupanja po indikacijama na prijevaru i korupciju te iskustvo u provođenju zajedničke revizije na temu prevencije prijevara u javnim nabavkama, koju su skupa provele VRI Češke i Njemačke.

Dio radionice bio je posvećen alatima za (samo)procjenu integriteta vrhovnih institucija za reviziju koji su od značaja za jačanje integriteta i sprečavanje prijevare i korupcije. Iskustvo Ureda za reviziju institucija BiH koji je, uz podršku moderatora – kolega iz vrhovnih ureda za reviziju Holandije, Bugarske te entitetskih ureda za reviziju, proveo samoprocjenu integriteta primjenom INTOSaint metodologije održao je Dragoljub Kovinčić, rukovodilac Odjela za razvoj, metodologiju i kontrolu kvaliteta finansijske revizije.

 

 Odsjek za međunarodnu saradnju i odnose s javnošću

Na vrh