Ured za reviziju institucija

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НОВОСТИ
ОБИЉЕЖЕНА 40. ГОДИШЊИЦА ЛИМСКЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ
 

  Обиљежена 40. годишњица Лимске декларације


 Лима, 6.12.2017.

У Лими, Перу је, у периоду од 5. до 7. 12.2017. године обиљежена четрдесета годишњица Лимске декларације Међународне организације врховних ревизионих институција (INTOSAI). Свечаном обиљежавању ове годишњице као и Међународној конференцији о превенцији и борби против корупције која је овим поводом организована, у име Канцеларије за ревизију институција БиХ присуствовао је замјеник генералног ревизора, Јасмин Пилица. Домаћин ове свечаности била је Врховна ревизиона институција Перуа.

Лимска декларација представља Магна карту, основни документ на којем се заснива рад и независност врховних ревизионих институција, а током година, с развојем ревизије јавног сектора још више јача њен значај. Лимска декларација наводи да врховне ревизионе институције свој посао могу обављати само ако су независне и имају заштиту од вањских утицаја, уз изузетно висок ниво иницијативе и аутономности.

Према Лимској декларацији, која је једнако значајна за све врховне ревизионе институције, без обзира на то којем региону припадају или какву организациону структуру слиједе, успостављање ВРИ и одговарајући степен њене независности утврђује се Уставом, док се детаљи разрађују законом.

Потребно је међутим нагласити да институцијама за ревизију јавног сектора у Босни и Херцеговини није, како је то прописано Лимском декларацијом, загарантован успостављање у уставима, те тако ни одговарајућа уставно-правна заштита, што у коначници, говори и о степену владавине права и демократије који би требали представљати основу независне ревизије јавног сектора у свакој земљи.

Уз свечаност обиљежавања годишњице, делегатима су презентовани и резултати колегијалног прегледа независности врховних институција за ревизију који је провела ВРИ Аустрије, а разматране су и везе између Лимске декларације и стратешких циљева INTOSAI-ја као и будући изазови у смислу независности врховних ревизионих институција широм свијета и одрживог развоја.

 

Oдсјек за међународну сарадњу и односе с јавношћу

На врх