Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
OBAVJEŠTENJE UREDA ZA REVIZIJU O TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA TOKOM PANDEMIJE BOLESTI COVID-19

Sarajevo, 17.4.2020. 

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured) organizovao je svoj rad kako bi se aktivnosti u skladu sa Zakonom o reviziji institucija Bosne i Hercegovine nastavile i tokom trenutne vanredne situacije izazvane pandemijom bolesti COVID-19. U skladu sa mjerama nadležnih organa, većina osoblja Ureda radi od kuće koristeći elektronske kanale komunikacije. Na ovaj način se obavljaju i finansijske i revizije učinka koje, u ovom trenutku, teku planiranom dinamikom. Putem audio i video komunikacijskih sistema na dnevnoj osnovi organizuju se sastanci revizorskih timova, Stručnog kolegija Ureda, kao i sastanci sa subjektima revizije.  

Finansijske revizije su trenutno u fazi tzv. završne revizije. Određeni broj izvještaja je u formi nacrta već dostavljen subjektima revizije, u skladu sa članom 15. Zakona o reviziji, elektronskim putem. Izvještaj revizije učinka o praćenju realizacije preporuka biti će objavljen do kraja tekućeg mjeseca. Dodatne četiri revizije učinka realizuju se u skladu sa programom rada za 2020. godinu. 

našim naporima da, u ovim vanrednim okolnostima poslovanja osiguramo izvršenje mandata Ureda u skladu sa Zakonom, naš prioritet je očuvanje zdravlja osoblja Ureda, zdravlja njihovih porodica, kao i zdravlja osoblja institucija koje su predmet revizija. Stoga je Ured prilagodio svoje revizijske pristupe vanrednim okolnostima kako bi subjektima revizije omogućio minimalno izlaganje opasnosti i kako revizijske aktivnosti ne bi stajale na putu onim aktivnostima koje su ključne u rješavanju novonastale krizne situacijeMeđutim, profesionalni standardi od revizora zahtijevaju prikupljanje dovoljno odgovarajućih dokaza da se pruži odgovarajući nivo uvjerenja koji će biti osnova za izražavanje mišljenja i zaključaka revizije. Za to je najčešće potreban neposredni uvid u revizijsku dokumentaciju što u trenutnim okolnostima, u svim slučajevima, nije moguće uraditi. Navedeno svakako predstavlja izazov koji ćemo, u narednom periodu, u saradnji sa subjektima revizije zajedno pokušati prevazići. Ured će, i pored otežanih okolnosti u kojima posluju institucije BiH, nastojati sve izvještaje o revizijama okončati u zakonski previđenim rokovima i dostaviti ih Parlamentarnoj skupštini BiH i ostalim subjektima u skladu sa Zakonom o reviziji, i informisati javnost  načinu utroška i korištenju javnih resursa u 2019. godini. 

Vanredne okolnosti poslovanja ne izuzimaju odgovornost. Transparentnost i odgovornost su ključne – pogotovo u vrijeme kada se odluke donose u vanrednim okolnostima i uslovima hitnosti. Stoga nam je dužnost pozvati sve subjekte javnog sektora da njihove odluke bude zasnovane na principima odgovornog djelovanja, dobrog finansijskog upravljanja i vladavine prava. Ured, u okvirima svojih nadležnosti, stoji na raspolaganju i nastavlja pružati podršku svim institucijama BiH u ovim nastojanjima. 

 

Na vrh