Ured za reviziju institucija

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НОВОСТИ
НОВОИМЕНОВАНИ ЗАМЈЕНИЦИ ГЕНЕРАЛНОГ РЕВИЗОРА СТУПИЛИ НА ДУЖНОСТ

Сарајево, 3.7.2023.

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине је, на 7. сједници Представничког дома, одржаној 7. јуна 2023. године, и на 6. сједници Дома народа, одржаној 15. јуна 2023. године, донијела одлуку о именовању Неде Мочевић и Неџада Хајтића за замјенике генералног ревизора Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине.

Објавом одлуке у Службеном гласнику број 46/23 од 30.6.2023. године нови замјеници су ступили на дужност на мандатни период од седам година.  

Неда Мочевић рођена је 29.06.1982. године. По занимању је дипломирана правница. Од 2006. до данас била је запослена у Предсједништву БиХ, Заводу за запошљавање Републике Српске и Парламентарној скупштини БиХ.

Неџад Хајтић је рођен 19.03.1973. године. Дипломирани је економиста. Дугогодишњи је запосленик Канцеларије за ревизију у којој је обнашао различите функције везане за процес финансијске ревизије. У посљедњих шест година руководио је Одјељењем за финансијску ревизију, односно Одјељењем за методологију и контролу квалитета финансијске ревизије.

На врх