Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
NOVOIMENOVANI ZAMJENICI GLAVNOG REVIZORA STUPILI NA DUŽNOST

Sarajevo, 3.7.2023.

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je, na 7. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 7. lipnja 2023. godine, i na 6. sjednici Doma naroda, održanoj 15. lipnja 2023. godine, donijela odluku o imenovanju Nede Močević i Nedžada Hajtića za zamjenike glavnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine.

Objavom odluke u Službenom glasniku broj 46/23 od 30.6.2023. godine novi zamjenici su stupili na dužnost na mandatno razdoblje od sedam godina.  

Neda Močević rođena je 29.06.1982. godine. Po zanimanju je diplomirana pravnica. Od 2006. do danas bila je uposlena u Predsjedništvu BiH, Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske i Parlamentarnoj skupštini BiH.

Nedžad Hajtić je rođen 19.03.1973. godine. Diplomirani je ekonomista. Dugogodišnji je uposlenik Ureda za reviziju u kojem je obnašao različite funkcije vezane za proces financijske revizije. U posljednjih šest godina rukovodio je Odjelom za financijsku reviziju, odnosno Odjelom za metodologiju i kontrolu kvalitete financijske revizije.

Na vrh