Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
NOVOIMENOVANI ZAMJENICI GENERALNOG REVIZORA STUPILI NA DUŽNOST

Sarajevo, 3.7.2023.

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je, na 7. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 7. juna 2023. godine, i na 6. sjednici Doma naroda, održanoj 15. juna 2023. godine, donijela odluku o imenovanju Nede Močević i Nedžada Hajtića za zamjenike generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine.

Objavom odluke u Službenom glasniku broj 46/23 od 30.6.2023. godine novi zamjenici su stupili na dužnost na mandatni period od sedam godina.  

Neda Močević rođena je 29.06.1982. godine. Po zanimanju je diplomirana pravnica. Od 2006. do danas bila je zaposlena u Predsjedništvu BiH, Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske i Parlamentarnoj skupštini BiH.

Nedžad Hajtić je rođen 19.03.1973. godine. Diplomirani je ekonomista. Dugogodišnji je zaposlenik Ureda za reviziju u kojem je obnašao različite funkcije vezane za proces finansijske revizije. U posljednjih šest godina rukovodio je Odjelom za finansijsku reviziju, odnosno Odjelom za metodologiju i kontrolu kvaliteta finansijske revizije.

Na vrh